Tworzymy aktywne społeczeństwo

Statystyka...nie taki diabeł straszny

Autor/rzy:

Barbara Antczak

 

 

Rok Wydania:2010

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-930102-8-8

Liczba stron:116

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: statystyka; badania statystyczne; metody opisu struktury zjawisk; metody opisu współzależności zjawisk; metody opisu  dynamiki zjawisk;

Fragment wstępu / Opis:

Statystyka to dyscyplina naukowa, która przekazuje wiedzę z zakresu ilościowych metod analizy zjawisk gospodarczych i społecznych oraz do¬starcza szeroką gamę narzędzi opisu i wnioskowania na temat tych zjawisk w czasie i przestrzeni. Wszystko to daje możliwość zapoznania się z zasto¬sowaniem różnych metod i mierników statystycznych w konkretnych ana¬lizach dotyczących stanu i struktury różnorodnych zjawisk oraz pozwala nabyć sprawność w interpretacji wyników badań empirycznych. Skrypt ten przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków kształce¬nia z zakresu podstaw statystyki. Zawiera bardzo dokładnie przeanalizowa¬ne przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.

[wyczerpany nakład]

download table of contents / pobierz spis treści

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube