Tworzymy aktywne społeczeństwo

Demokracja jako wyraz ludzkich postaw. Spojrzenie na ustrojowy organizm państwa z perspektywy psychologicznej

Autor/rzy:

Barbara Karolczak-Biernacka

 

 

Rok Wydania:2010

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-930102-6-4

Liczba stron:xx

Oprawa:miękka

format:168x240 mm

Słowa kluczowe: demokracja; jednostka polityczna; wspólnota polityczna; obywatele demokracji; powszechne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji zbiorowych; działalność polityczna; samorządność; postawy demokratyczne; zasady ustrojowe; wartości demokratyczne;

Fragment wstępu / Opis:

Demokracja - okazuje się - definiowana jest rozmaicie, jako system, instytucja, a nawet rodzaj zachowań, na przykład jako "Współuczestnictwo wszystkich w podejmowaniu decyzji, podporządkowanie się woli większości, poszanowanie praw innych ludzi", w sensie politycznym jako "ustrój polityczny państwa, w którym rządzą wybrani w głosowaniu przedstawiciele większości i w którym przyznaje się wszystkim obywatelon swobody i prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy" i też jako "państwo o takim ustroju". Mowa tu o wszystkich obywatelach zamieszkujących dane terytorium. Twierdzenie, że "państwo narodowe jest warunkiem demokracji", czyli odwracając myśl, istnienie demokracji możliwe jest wówczas, gdy państwo jest państwem narodowym - staje się trudne do zrozumienia, gdy państwo narodowe oznacza państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo.

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube