Tworzymy aktywne społeczeństwo

Środowisko szkolne jako jeden z elementów wpływających na powstawanie i utrwalanie zachowań agresywnych

Autor/rzy:

Sylwia Ćmiel, Paweł Migała [raport z badań]

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-08-6

Liczba stron:42

Oprawa:miękka

format:168x240 mm

Słowa kluczowe: wpływ szkoły na zachowania agresywne dzieci; agresja uczniowska; czyny agresywne; ofiary agresji

Fragment wstępu / Opis:

Agresja i przemoc przeniknęły do codziennego życia. Są obecne w różnych środowiskach. Obniżający się wiek osób przejawiających w kontaktach interpersonalnych przemoc sprawił, że ma ona miejsce nie tylko w wojsku („fala”), nie tylko na terenie szkół ponadpodstawowych („dręczenie kotów”), ale i w szkołach podstawowych, wśród dzieci w młodszym i starszym wieku szkolnym. Najczęściej jednak występuje w okresie dorastania dzieci. Ważnymi czynnikami naruszającymi stabilność życia emocjonalnego i intelektualnego młodych ludzi są media, głównie telewizja, gry komputerowe, Internet. Rzeczywistość kultury redukowana jest do rozrywki przepełnionej brutalnością. Badania psychologów i pedagogów dowodzą, iż dzieci, które często oglądają w mediach sceny bicia i zabijania, są bardziej agresywne od tych, które oglądają je rzadziej lub nie oglądają wcale oraz że ma to wpływ nie tylko na zachowanie, ale także na wyznawane poglądy i wartości. Prowadzi to do znieczulenia społeczeństwa. Kolejną przyczyną zachowań agresywnych jest obserwowany wzrost zrywanych więzi rodzinnych. Zazwyczaj te dzieci, które w domu nie zaznały ciepła i miłości, pochodzące z rodzin patologicznych, w których dominuje agresja i przemoc, nie mają należytego przykładu, jak należy wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Brutalizacja w mediach, brak zainteresowania ze strony rodziców  dziećmi, chęć bycia w centrum uwagi, zainteresowania rówieśników powodują, iż zachowania agresywne są coraz bardziej powszechnym zjawiskiem w szkołach.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube