Tworzymy aktywne społeczeństwo

Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej

Autor/rzy:

pod redakcją Magdaleny Sitek i Piotra Majera

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-14-7

Liczba stron:627

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacyjne; siły zbrojne państw grupy wyszehradzkiej; współpraca transgraniczna; bezpieczeństwo międzynarodowe; przestępczość gospodarcza; terroryzm; kryzys gospodarczy; obronność europejska;  bezpieczeństwo zewnętrzne RP; edukacja społeczna dla bezpieczeństwa; zarządzanie jakością;  wprowadzanie stanu nadzwyczajnego; bezpieczeństwo publiczne; bezpieczeństwo ekonomiczne

Fragment wstępu / Opis:

Bezpieczeństwo, zgodnie z definicją i potocznym sposobem rozumienia tego pojęcia, utożsamiane było przez długi czas ze stanem gwarantującym pewność istnienia i przetrwania. Obecnie pogląd taki jest kwestionowany jako zbyt wąski czy też konserwatywny. W nowym ujęciu bezpieczeństwo oznaczać ma nie tylko gwarancje nienaruszalnego przetrwania danego podmiotu, ale także swobodę jego rozwoju. Współczesna próba ponownej interpretacji pojęcia bezpieczeństwa jest bardzo skromnym, ale niezmiernie symptomatycznym świadectwem wzrostu zainteresowania tą problematyką. W nurt ten wpisują się również zainteresowania pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, w strukturze której powołano Instytut Bezpieczeństwa Transgranicznego. Ważnym impulsem dla rozwoju tych badań było też nawiązanie ścisłej współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, mającej bogate doświadczenie i znaczący dorobek w rozwijaniu przedmiotowej problematyki. Oddawany do rąk Czytelników zbiór artykułów jest materialnym rezultatem zarówno badań własnych pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, jak i ośrodków z nią współpracujących. W podstawowej części zostały one przygotowane w związku z IV międzynarodową konferencją poświęconą problematyce bezpieczeństwa, zorganizowaną 21 listopada 2011 r. we współpracy ze wspomnianą Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Konferencje te od momentu ich zainaugurowania cieszą się dużym zainteresowaniem. Co roku wskazywany jest też nieco odmienny obszar podstawowych zainteresowań. W 2011 r. uczyniono nim działania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube