Tworzymy aktywne społeczeństwo

Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej

Autor/rzy:

pod redakcją Ewy Arciszewskiej, Krzysztofa Dziurzyńskiego i Moniki Jurewicz

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-6275309-03

Liczba stron:273

Oprawa:miękka

format:160x235 mm

Słowa kluczowe: celowość instytucjonalnej edukacji; prawo do nauki; metody wychowawcze; edukacja podstawowa; edukacja teatralna; edukacja dzieci-cudzoziemców; przemoc w szkole; spędzanie czasu wolnego; wczesna edukacja;

Fragment wstępu / Opis:

Wielorakie są aspekty i konteksty uwarunkowań edukacji szkolnej, Niewątpliwie jednym z fundamentalnych są wyzwania społeczno-kulturowe czy cywilizacyjne, które konstytuują założenia nowoczesnego systemu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz rozwoju zawodowego nauczycieli. Należy podkreślić, że w obrębie zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły znamienne miejsce zajmują rozważania dotyczące kształcenia i wychowania najmłodszych uczestników procesu, to znaczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to szczególnie ważne i godne aprobaty zjawisko, zważywszy, że jeszcze nie tak dawno całkowicie pomijano wartość edukacji przedszkolnej nie tylko dla ogólnego rozwoju dziecka, ale także w powodzeniu całożyciowym człowieka. Ponadto – jak zauważa Heliodor Muszyński – w polskim systemie szkolnym nadal po macoszemu traktuje się edukację początkową. Można wręcz powiedzieć, że już na tych pierwszych szczeblach wychowania i nauczania w znacznej mierze marnotrawimy i zaniedbujemy – bo nie wykorzystujemy właściwie – rozwojowy potencjał tkwiący w dzieciach1.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube