Tworzymy aktywne społeczeństwo

Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Autor/rzy:

pod redakcją Bronisława Sitka i Romana Trzaskalika

 

 

Rok Wydania:2011

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-02-4

Liczba stron:368

Oprawa:twarda

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: energia a informacja;  budownictwo energetyczne; energia ze źródeł odnawialnych; odnwaialne źródła energii; bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego; wolność sumienia i religii; prawo patentowe; bezpieczeństwo informacji;

Fragment wstępu / Opis:

Pojęcia „energia” i „informacja” są ze sobą połączone wielopłasz- czyznowo. Energia stanowi podstawowy element funkcjonowania nowo- czesnej i zindustrializowanej społeczności. Energia jest wszechobecna, nawet w bajkach dla dzieci, w ktorych pojawiają się osoby obdarzone nadzwyczajną mocą. Nie moŜna jednak zapomnieć o skończoności źro- deł energii, jaką dysponuje człowiek. Stąd konieczne jest podejmowanie wspolnych działań na rzecz oszczędzania energii lub jej pozyskiwania ze źrodeł odnawialnych (wiatr, woda, energia słoneczna). Szczegolne znaczenie ma oszczędzanie energii w budynkach, dla ktorych ogrzania i chłodzenia potrzeba przeciętnie w krajach Unii Europejskiej ok. 40% zuŜywanej energii. Nowe działania podejmowane przez Unię Europejską, takŜe inne ośrodki polityczne na świecie, zmierzające do ograniczenia zuŜycia energii lub pozyskiwania jej ze źrodeł odnawialnych, powiązane są z nowymi techno- logiami, często bardzo drogimi i niedostępnymi dla szerszego grona odbior- cow. Stąd waŜnym elementem jest informacja o podejmowanych działaniach oraz sposobach oszczędzania energii lub jej pozyskiwania. Energia i informacja są to podstawowe elementy wspołczesnego sys- temu bezpieczeństwa społecznego, politycznego i militarnego. Wspołcze- sne wojny mają bezpośredni związek z probą zdominowania kontroli nad konwencjonalnymi źrodłami energii. Pokoj zaś wymaga zrownowaŜonego rozwoju dostępu do konwencjonalnych źrodeł energii oraz najnowszych technologii jej pozyskiwania.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube