Tworzymy aktywne społeczeństwo

Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka

Autor/rzy:

Witold Pokruszyński

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-15-4

Liczba stron:270

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: polityka bezpieczeństwa; strategia bezpieczeństwa; polistrategia bezpieczeństwa narodowego; teoria bezpieczeństwa; bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo międzynarodowe; uwarunkowanie geopolityczne bezpieczeństwa; uwarunkowanie ideologiczno-polityczne bezpieczeństwa; uwarunkowanie ekonomiczne bezpieczeństwa uwarunkowanie prawno – instytucjonalne bezpieczeństwa; uwarunkowanie militarne bezpieczeństwa; uwarunkowanie społeczne bezpieczeństwa; uwarunkowanie kulturowe bezpieczeństwa; bezpieczeństwo kooperatywne; terroryzm; demokratyzacja bezpieczeństwa; interwencje militarne; bezpieczeństwo wewnętrzne; bezpieczeństwo polityczne; bezpieczeństwo polityczne państwa; bezpieczeństwo ekonomiczne; bezpieczeństwo militarne; bezpieczeństwo publiczne; bezpieczeństwo ekologiczne; bezpieczeństwo informacyjne; bezpieczeństwo społeczne; bezpieczeństwo kulturowe; bezpieczeństwo religijne; bezpieczeństwo zewnętrzne; NATO; metodologia badań bezpieczeństwa

Fragment wstępu / Opis:

Tytuł książki wyraźnie wskazuje na problematykę bezpieczeństwa, która bezpośrednio lub pośrednio dotyczy jednostki, grup społecznych, państw, sojuszy, regionów i globu ziemskiego w XXI wieku. Na przestrzeni ostatnich lat ujawniło się szereg napięć i konfliktów o charakterze regionalnym i lokalnym, które nie są pozbawione szerszych implikacji w skali międzynarodowej. Często podłożem tych konfliktów były napięcia i kryzysy wewnątrzpaństwowe, które w niektórych przypadkach zostają umiędzynarodowione, prowadząc często do destabilizacji państw ościennych oraz całego regionu. Najczęstszymi źródłami napięć, konfliktów i kryzysów są: zadawnione spory terytorialne z tendencjami nacjonalistycznymi; rozpad i powstanie nowych państw z populizmem nowych elit politycznych; napięcia etniczne i religijne; nielegalna migracja; terroryzm; różne formy zorganizowanej przestępczości. Te napięcia, konflikty i kryzysy różnią się od konfliktów międzynarodowych tym, że nie tylko mają charakter wewnątrzpaństwowy, ale trwają z reguły długo i są bardzo dotkliwe dla ludności cywilnej. Ponosi ona nie tylko główne ofiary (90%), ale staje się jakby zakładnikiem nacjonalistyczno-populistycznych przywódców, występujących w imieniu większości, przeciwko określonym grupom mniejszościowym, które są bezbronne i niezdolne do realnej i skutecznej samoobrony.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube