Tworzymy aktywne społeczeństwo

Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka

Autor/rzy:

pod redakcją Sylwii Ćmiel

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-16-1

Liczba stron:632

Oprawa:miękka

format:xx

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń; przestępczość dzieci i młodzieży; negatywny wpływ mediów audiowizualnych; cyberprzemoc; brutalizacja przestrzeni społecznej; przemoc wśród młodzieży; bezpieczeństwo w szkołach; bullying; podkultura więzienna; przestępstwa seksualne; małoletni sprawcy przestępstw; małoletnie ofiary przestępstw; wychowanie do wartości; przemoc w rodzinie; wpływ grup rówieśniczych na popełnianie przestępstw; przeciwdziałanie przestępczości nieletnich; postępowanie w sprawach nieletnich; dozór elektroniczny; psychoterapia poznawczo – behawioralna;

Fragment wstępu / Opis:

Dwa pojęcia nadają przedstawionej publikacji swoistą strukturę, a mianowicie przestępczość i nieletni. Pojęcia te, mimo że funkcjonują od bardzo dawna w literaturze przedmiotu, to nadal nie doczekały się jednoznacznych definicji. Przestępczość nieletnich jest problemem społecznym tak starym jak stara jest cywilizacja ludzka i mimo że jest zjawiskiem historycznym, należy się obawiać, że nie zniknie z katalogu bolączek społecznych. Bezpośrednim powodem przygotowania monografii był niepokój wynikający z lawinowego wzrostu liczby i charakteru przestępczości i przemocy w środowisku społecznym - rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole oraz w mediach i cyberprzestrzeni. Przemoc jest zjawiskiem powszechnym, ale czy ta powszechność ma przekonywać nas o jej nieuchronności? Pogląd ten należy odrzucić jako błędny z założenia a co gorsze szkodliwy społecznie. Nic nie usprawiedliwia akceptacji tego podejścia, tak jak nic nie usprawiedliwia bierności, apatii jednostek, społeczeństwa czy państwa wobec agresji, przemocy czy przestępczości. Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy wpływu świata wirtualnego na przestępczość wśród dzieci i młodzieży. Druga poświęcona jest wpływowi środowiska społecznego i uwarunkowań biopsychicznych na przemoc i przestępczość dzieci i młodzieży. W trzeciej części autorzy starają się znaleźć odpowiedź na pytania, jak skutecznie zapobiegać wzrastającej przestępczości nieletnich, jak jej przeciwdziałać, w jaki sposób reagować. Monografia ukazuje wielorakość uwarunkowań przestępczości nieletnich

download table of contents / pobierz spis treści 

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube