Tworzymy aktywne społeczeństwo

Dylematy współczesnej edukacji

Autor/rzy:

pod redakcją Krzysztofa Dziurzyńskiego

 

Rok Wydania:2012

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-18-5

Liczba stron:316

Oprawa:miękka

format:162x235 mm

Słowa kluczowe: pedagog szkolny; aksjologiczne kształcenie i wychowanie młodzieży gimnazjalnej; umiejętności językowe uczniów; motywowanie nauczycieli; komunikacja międzykulturowa; identyfikacja zawodowa nauczycieli; edukacja przedszkolna; ewaluacja w praktyce szkolnej;

zmiany w procesie nauczania; agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej; edukacja matematyczna

Fragment wstępu / Opis:

Edukacja to pojęcie wieloznaczne, zgodnie z najszerszą definicją to forma praktyki społecznej nastawionej na kształtowanie osobowości i dostarczanie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających człowiekowi na życie wśród ludzi i dla ludzi. W tym rozumieniu mieści się w nim i opieka, i wychowanie i socjalizacja i kształcenie, i nauczanie, i uczenie się i samodoskonalenie. Edukacja to wielość działań. Są one niezaplanowane, ale mogą być spontaniczne. A z drugiej strony mogą być zaplanowane i systemowe. Długotrwałe jak i krótkotrwałe. Jednostronne jak i wielostronne. Zatem nie zostanie popełniony błąd, kiedy powiemy, że edukacją jest wszystko to co wzbogaca człowieka i jego poznanie, czyni go pięknym i otwartym na innych ludzi i otaczający świat. A skutkiem jej jest umiejętność funkcjonowania w grupie, wspólnocie i społeczeństwie. Oddawana do rąk Czytelników monografia jest materialnym dowodem na wieloznaczność edukacji. Konsekwencją szerokiego jej pojmowania jest bogactwo poszukiwań badawczych pracowników naukowych pochodzących z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz kilkunastu ośrodków z całej Polski. To co ich łączy to niepohamowana chęć znalezienia odpowiedzi na zasadnicze pytanie o kondycję polskiej edukacji, edukacji realizowanej na różnych etapach – od przedszkola po wyższe uczelnie. Intencją redaktora zbioru nie było ograniczanie inwencji i kreatywności Autorów. Temat został sformułowany na dużym stopniu ogólnikowości – dylematy współczesnej edukacji. Częściowo po to by móc ujrzeć edukację w różnych rozumieniach i kontekstach.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube