Tworzymy aktywne społeczeństwo

Statystyka… nie taki diabeł straszny wyd. II

Autor/rzy:

Barbara Antczak

 

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-24-6

Liczba stron:114

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: statystyka; badania statystyczne; metody opisu struktury zjawisk; metody opisu współzależności zjawisk; metody opisu  dynamiki zjawisk;

Fragment wstępu / Opis:

Statystyka to dyscyplina naukowa, która przekazuje wiedzę z zakresu ilościowych metod analizy zjawisk gospodarczych i społecznych oraz dostarcza szeroką gamę narzędzi opisu i wnioskowania na temat tych zjawisk w czasie i przestrzeni. Wszystko to daje możliwość zapoznania się z zastosowaniem różnych metod i mierników statystycznych w konkretnych analizach dotyczących stanu i struktury różnorodnych zjawisk oraz pozwala nabyć sprawność w interpretacji wyników badań empirycznych. Skrypt ten przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków kształcenia z zakresu podstaw statystyki. Zawiera bardzo dokładnie przeanalizowane przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Rozdział pierwszy pokrótce informuje o historii statystyki, jej zadaniach oraz kierunkach badań krajowych i międzynarodowych. W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe pojęcia statystyczne oraz etapy badania statystycznego wraz z różnymi możliwościami prezentacji graficznej. Obszerny rozdział trzeci dotyczy metod opisu struktury zjawisk. Omówione są takie zagadnienia jak: szeregi strukturalne – ich rodzaje i tworzenie, miary poziomu i zróżnicowania wartości zmiennej klasyczne i precyzyjne, miary asymetrii i koncentracji wraz z wieloma zadaniami. Rozdział czwarty dotyczy metod opisu współzależności zjawisk, ograniczając się do dwóch cech, natomiast rozdział piąty ukazuje możliwości badań statystycznych w czasie. Skrypt zawiera również wykaz wszystkich wzorów, a ich oznakowanie (symbolika), celem ujednolicenia, przyjęto za prof. Kazimierzem Romaniukiem. Do rąk studentów przekazuje się drugie wydanie – uzupełnione i rozszerzone mając nadzieję, że dzięki temu statystyka stanie się bardziej zrozumiała i wreszcie lubiana. Na końcu okaże się, że... nie taki diabeł straszny...

download table of contents / pobierz spis treści 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube