Tworzymy aktywne społeczeństwo

Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni

Autor/rzy:

pod redakcją Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel

 

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:978-83-62753-30-7

Liczba stron:279

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: wirtualne dzieciństwo; przemoc w filmach animowanych; rola gier komputerowych i konsolowych w rozwoju dziecka; profilaktyka cyberprzemocy w szkole; handel ludźmi; cyberseks; przestępczość nieletnich; zagrożenia cyberprzestrzeni; globalna polityka Internetu; motywy zabijania; samobójstwo; gry komputerowe

Fragment wstępu / Opis:

W ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu środowisk naukowych za granicą i w Polsce staje się, obok przestrzeni internetowej, także cyber¬przestrzeń i świat wirtualny. Nowe możliwości korzystania z najnowszych technologii interaktywnych i mediów cyfrowych to efekt coraz bardziej in¬nowacyjnych funkcji, zadań i potencjału tych urządzeń. Równolegle z ich możliwościami pojawiają się w sposób dynamiczny i powszechny nowe za¬grożenia, wynikające nie tylko z przebywania w sieci, ale także z jej inspiracji. Te ostatnie to zazwyczaj tradycyjne zagrożenia i uzależnienia chemiczne, które występowały już wcześniej. Ich skutki są różnorakie, ale też coraz bardziej dra¬styczne, gdyż dotyczą już niemal każdej naszej działalności.  Aktywność nasza, zwłaszcza niepełnoletnich, jest przenoszona do świa¬ta wirtualnego. Ten jest wspaniały, ale nadmierne korzystanie z tych nowych możliwości cyberprzestrzeni i świata wirtualnego związane jest z licznymi pułapkami i niebezpieczeństwami, które pojawiają się bardzo dynamicznie i podstępnie, a ich skutki są jednym z największych wyzwań społecznych, edu¬kacyjnych i profilaktycznych współczesnego świata. Każdy człowiek bez wzglę¬du na jego wiek, płeć, zawód i miejsce zamieszkania itd. nie może być obo¬jętny wobec tradycyjnych i nowych zagrożeń, zwłaszcza świata wirtualnego. Te zaś dotyczą przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych, w tym starszych.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube