Tworzymy aktywne społeczeństwo

Mini Leksykon Encyklopedyczny Unii Europejskiej

Autor/rzy:

Wiesław Breński

 

 

Rok Wydania:2013

Miejsce Wydania:

Wydawnictwo:

ISBN:978-83-62753-31-4

Liczba stron:197

Oprawa:miękka

format:147x210 mm

Słowa kluczowe: Instytucje europejskie; Parlament Europejski; Rada Europejska; Rada Unii Europejskiej; Komisja Europejska; Europejski Wymiar Sprawiedliwości; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Instytucje kontroli UE; Instytucje finansowe UE; organy doradcze UE

Fragment wstępu / Opis:

Unia Europejska ma swoje początki od 1951 roku, kiedy to powołano do życia Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), na mocy Traktatu Paryskiego, który miał obowiązywać przez 50 lat.  Kolejna ewolucja miała miejsce w 1957 roku, kiedy na mocy Traktatu Rzymskiego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, której członkami zostały takie państwa jak: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i Republika Federalna Niemiec. Tym samym traktatem państwa członkowskie EWG powołały Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom), której celem było pokojowe wykorzystanie energii jądrowej.

Unia Europejska  stała się nowym typem organizacyjnym między państwami m.in.: w dziedzinie gospodarczej, politycznej, obronnej itd. Ogólnie możemy przyjąć, iż Unia Europejska stała się związkiem między państwami. Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest współpraca między krajami członkowskimi w tym jej mieszkańcami, przedsiębiorstwami, wymiana kulturowa, współpraca naukowa itd. Do najważniejszych celów Unii Europejskiej zaliczyć możemy: działanie na rzecz demokracji w państwach członkowskich jak i z jej sąsiadami, rozwoju gospodarczego i społecznego, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona wolności praw i interesów jej obywateli. Jednym z celów Unii Europejskiej jest, także utrzymywanie dobrych stosunków ze sowimi sąsiadami w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Kolejnym celem, który częściowo został zrealizowany jest wprowadzenie do obrotu w państwach członkowskich wspólnej waluty EURO. Jednocześnie Unia Europejska szanuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich pochodzenie, wyznawaną religię, czy też tradycję i kulturę. Unia Europejska, to także wspólnota interesów i współzależności pomiędzy jej krajami członkowskimi, których zasadniczym zadaniem jest zapewnienie swoim obywatelom dobrobytu, dobrobytu, rozwoju, postępu naukowego i cywilizacyjnego. Podsumowując, możemy stwierdzić, iż Unia Europejska to organizacja, która zapewnia przestrzeganie demokracji, praw człowieka, prywatnej własności i wolnego rynku w gospodarce. Obecnie członkami Unii Europejskiej jest 28 państw.

download full PDF / pobierz całą publikację

 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube