Tworzymy aktywne społeczeństwo

Funkcjonowanie administracji publicznej - historia i stan obecny

Autor/rzy:

pod redakcją Wacława Brzęka, Kateriny Novikovej i Sylwii Ćmiel

 

 

 

Rok Wydania: 2013

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-40-6

Liczba stron: 185

Oprawa:CDR

format:CDR

Słowa kluczowe:

Fragment wstępu / Opis:

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie pt. Funkcjonowanie administracji publicznej – historia i stan obecny to w pewnym sensie kontynuacja rozważań zawartych w wydanym przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w 2014 roku monografii wieloautorskiej  pt. Administracja publiczna i jej dylematy.

            Okazało się bowiem, że problematyka  aktualnego funkcjonowania administracji publicznej,  jak i w ujęciu historycznym,  a także problemów z nią związanych, jakie rodzą się w praktyce, stała się przedmiotem  badań wielu badaczy reprezentujących szereg środowisk naukowych z całego kraju.

            Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Pierwsza z nich, zatytułowana: Problematyka bezpieczeństwa w działaniach administracji publicznej zawiera m.in. rozważania na temat bezpieczeństwa regionalnego, bezpieczeństwa energetycznego w UE,  roli samorządu terytorialnego w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli,  czy też ochrony praw konsumenta.

            Druga część pt. Wybrane zagadnienia funkcjonowania administracji publicznej przedstawia różne aspekty działań administracji  poczynając od postępowania z dokumentami rządowymi w świetle Regulaminu pracy Rady Ministrów z 2013 roku, a na skutkach samowoli budowlanej na terenach chronionych kończąc.

            Wreszcie część trzecia zatytułowana: Dylematy administracji publicznej  w ujęciu historycznym to m.in.  porównanie administracji współczesnej oraz administracji starożytnego Rzymu, a także pierwsze w Polsce opisanie rzymskich korzeni zawodu geodety.

            Redaktorzy pragną w wyrazić swoją wdzięczność  Recenzentowi  p. dr hab. Stanisławowi Hocowi profesorowi  w  Uniwersytecie Opolskim za cenne uwagi oraz sugestie,  Słowa podziękowań należą się również Autorom  za ich trud.  Takie same podziękowania  należą się również tym pracownikom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, którzy swoją pracą  przyczynili się do wydania tego zbioru.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube