Tworzymy aktywne społeczeństwo

Korupcja a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej

Autor/rzy:

pod redakcją Pawła Chodaka

 

 

Rok Wydania: 2013

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-34-5

Liczba stron: 236

Oprawa:miękka

format:152x215 mm

Słowa kluczowe: społeczna percepcja korupcji; program community policing; poprawa poczucia bezpieczeństwa obywateli; korupcja w sporcie; kwalifikacja prawna czynów o charakterze korupcyjnym; klauzula niepodlegania karze z art. 229. § 6. KK; konstytucyjne prawo do informacji publicznej; profilaktyka korupcyjna w Straży Granicznej; współczesne wyzwania etyczne w służbie policyjnej; odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów; przeciwdziałanie korupcji; Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji; przestępczość korupcyjna; korupcja a filozoficzna koncepcja odpowiedzialności

Fragment wstępu / Opis:

Korupcja jest zjawiskiem niezwykle popularnym, zjawiskiem które poddawane jest ciągłym badaniom przez świat nauki, przez organy administracji rządowej, służby powołane do jej zwalczania oraz międzynarodowe organizacje pozarządowe. Tak duże zainteresowanie zjawiskiem korupcji wymusza postawienie pytania: Czym zatem jest korupcja? Najprościej rzecz ujmując, korupcja jest przestępstwem popełnianym w celu uzyskania nienależnych korzyści  majątkowych lub/i korzyści osobistych w związku z posiadanymi uprawnieniami decydowania o zdarzeniach (np.: rozstrzygnięcie przetargu, przyznanie koncesji, przyjęcie do pracy, przyznanie stanowiska, udziały w zyskach).
Korupcja stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, jego gospodarki, demokracji oraz swobodnego rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa. Przyczyn powstawania korupcji jest wiele. Jedną z nich jest niewątpliwie występująca często biurokratyczna władza jednego urzędnika, który samodzielnie podejmuje decyzje. Są to z reguły drobne decyzje administracyjne, ale bardzo ważne dla pojedynczych obywateli. Tak zwany urzędnik decyzyjny z uwagi m.in. na niskie zarobki oraz chęć wzbogacenia się żąda od obywateli łapówek za sprawne i szybkie załatwienie sprawy. Obywatel, mając do wyboru zgłoszenie o tym fakcie np. Policji, tym samym rozpoczęcie całego procesu dowodowego, w którym będzie czynnie uczestniczył, lub danie łapówki, wybiera to drugie rozwiązanie. Obywatel ten zdaje sobie sprawę, że źle robi, że może nawet popełnia przestępstwo, ale woli wybrać tę opcję i mieć problem z głowy. Takie podejście może świadczyć również o bezkarności biorących łapówki i bezradności dających je. 

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube