Tworzymy aktywne społeczeństwo

Bezpieczna szkoła - założenia i realia

Autor/rzy:

pod redakcją Tadeusza Gracy

 

 

Rok Wydania: 2013

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-38-3

Liczba stron: 164

Oprawa: miękka

format: 152x215 mm

Słowa kluczowe:

Fragment wstępu / Opis:

 Bezpieczeństwo, jego ocena i percepcja od dawna jest przedmiotem działalności wielu instytucji, organizacji i placówek. Zagadnienia bezpieczeństwa, podejmowane są także w ujęciu teoretycznym przez wiele nauk a przede wszystkim przez nauki o bezpieczeństwie. Tradycyjnie już możemy mówić o bezpieczeństwie narodowym, wewnętrznym społecznym i osobistym. Każdy z tych rodzajów bezpieczeństwa posiada swoją charakterystykę, strukturę, instytucje, które owo bezpieczeństwo zapewniają a także środki, które mogą być wykorzystywane w razie zagrożenia bezpieczeństwa czy też powstania określonego rodzaju niebezpieczeństwa.

Prezentowane wydawnictwo, zawiera rozważania o bezpieczeństwie w warunkach funkcjonowania szkoły. Szkoły rozumianej to jako instytucja i placówka oświatowa zarazem, w której realizowany jest proces edukacyjno – wychowawczy z bezpośrednim udziałem uczniów i nauczycieli w określonym środowisku społecznym. Nie ulega wątpliwości, że struktura taka wymaga szczególnej uwagi i specyficznych zabiegów zapewniających bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole, czy też mówiąc bardziej obrazowo,  stworzenia warunków dla bezpiecznej szkoły.

Mówiąc o szkole w warunkach polskich, wspomnieć trzeba o organizacji kształcenia na różnych  poziomach edukacji. I chociaż w zasadzie celem kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego,  uczenie bezpiecznych zachowań na drodze, w czasie zabawy i gier a także kształtowanie gotowości i nabycie umiejętności niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym; poznanie i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, bezpieczeństwu ludzi i przyrody, to jednak problematyka zapewnienia bezpieczeństwa dla ucznia i nauczyciela jest różna. Tym bardziej więc istnieje potrzeba powszechnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa, kształtowanie postaw prospołecznych, tworzenie bezpiecznego środowiska nauki, zamieszkania i spędzania czasu wolnego.  

Wprowadzone w 2008 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Komendą Główną Policji Rządowy program zatytułowany „Bezpieczna i przyjazna szkoła” miał funkcjonować przez 5 lat. Wszystko jednak wskazuje na to, że zainteresowanie bardzo wielu środowisk oświatowych pozwoli na przedłużenie programu a nawet jego rozszerzenie. Perspektywa taka wynika chociażby z bardzo pozytywnej, dotychczasowej analizy osiągnięć i efektów a także z analizy programów, które w sposób mniej lub bardziej szczegółowy podejmowały działania zapewniające bezpieczeństwo dzieci w szkole. 

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube