Tworzymy aktywne społeczeństwo

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy dla Dziewcząt w Falenicy 1959 - 2014. Monografia placówki

Autor/rzy:

pod redakcją Tadeusza Gracy i Krzysztofa Dziurzyńskiego

 

 

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-42-0

Liczba stron: 124

Oprawa: miękka

format: 297x210 mm

Słowa kluczowe: podstawy prawne regulujące funkcjonowanie schroniska dla nieletnich; podstawy prawne regulujące funkcjonowanie zakładu poprawczego; historia Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy; wolontariat; praca duszpasterska; współpraca ze środowiskiem zewnętrznym; losy wychowanek; poprawczak

Fragment wstępu / Opis:

To co pozostaje po ludziach to ich dzieła. Klasycznym przykładem jest Homer i jego „Iliada”. Czy pamiętalibyśmy o tym greckim ślepcu gdyby nie jego epos? Przykłady można by mnożyć w nieskończoność ale nie o to tutaj chodzi. Kilkadziesiąt lat temu w Falenicy  pojawił się Romuald Sadowski, człowiek wielkiego serca. Społecznik, wychowawca. Pojawił się, został na dłużej i oddał idei niesienia pomocy dziewczętom skrzywdzonym nie przez los, ale przez ich najbliższych. Pomagał im i pomaga nadal. Przychodzą do niego po pomoc i poradę. Jest dla nich wyrozumiały, pełen ojcowskiej miłości, ale też wymagający, konsekwentny i sprawiedliwy. 
Dzisiaj obchodzimy 55-lecie istnienia Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy, zasłużonej dla polskiej resocjalizacji Placówki. Od wielu lat kieruje nią Romuald Sadowski - doświadczony nauczyciel i wychowawca. Swoją postawą i działaniem zyskał sobie szacunek otoczenia, miłość Jego wychowanek, stworzył nowoczesną instytucję oraz ożywcze idee resocjalizacyjne. 
Romuald Sadowski jest społecznikiem i w uznaniu jego niepodważalnej pozycji w środowisku regionu otwockiego został Przewodniczącym Rady Patronackiej WSGE, będącej świadectwem i gwarancją wysokiej jakości współpracy Uczelni z lokalnym środowiskiem. 
Trafia do Państwa rąk książka niezwyczajna. Niezwyczajna z wielu powodów. Po pierwsze jest dowodem, że słuszne idee przetrwają, jeśli żyje choć jeden człowiek, który jest im wierny. Po drugie opowiada losy placówki, która mimo przeciwności losu i różnych pomysłów co do jej istnienia nadal funkcjonuje. Po trzecie wprowadzenie do niej napisał wielki przyjaciel i placówki i Romualda Sadowskiego Profesor Marek Konopczyński pokazując tym samym związek losów instytucji z losami jednostek. Po czwarte jest wyrazem połączenia teorii z praktyką. Napisały ją studentki Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie: Marta Bąk, Joanna Bonisławska, Joanna Ćwiklak, Anna Karendys, Monika Marciniak, Justyna Starosz oraz Agnieszka Więsik. To co warte podkreślenia Panie są także aktywnymi członkiniami Koła Naukowego Pedagogów działającego w WSGE. Po piąte jest to pierwsza na taką skalę inicjatywa studencka. Bo to właśnie autorki po jednym ze spotkań z Romualdem Sadowskim zaproponowały napisanie monografii placówki.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube