Tworzymy aktywne społeczeństwo

Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa. Państwo-prawo-społeczeństwo

 

Autor/rzy:

pod red. dr hab. Magdaleny Sitek

 

 

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-44-4

Liczba stron: 201

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Słowa kluczowe: zarzadzanie, ocena, bezpieczeństwo informacji, administracja publiczna, audyt, szkoła, dyrektor, dane osobowe, administrator danych osobowych, oświadczenia majątkowe, radni, przepisy antykorupcyjne

Fragment wstępu / Opis:

Postępująca cyfryzacja dokumentów oraz popularność i dostępność Internetu spowodowały konieczność zmiany podejścia do bezpieczeństwa informacji, która niewątpliwie stała się jedną z najwyżej cenionych wartości w biznesie. W XXI wieku informacja stanowi jedno z ważniejszych dóbr i jako takie wymaga ochrony prawnej i faktycznej.

Należy także wskazać, że organy administracji publicznej powinny działać w sposób transparentny umożliwiając dostęp do informacji publicznej.  Świadomość społeczna w odniesieniu do działań administracji publicznej stanowi nie tylko fundament, na którym w demokratycznym państwie budowane jest społeczeństwo obywatelskie, ale również istotny element oceny skuteczności działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Regulacje prawne mają zapewnić jawność informacji, zwiększając tym samym poziom transparentności i bezpieczeństwo życia publicznego. W dobie intensywnej globalizacji elementów składowych porządku gospodarczo - politycznego, progresywności transferu informacji w wyniku intensyfikacji rozwoju relacji, którym sprzyja rozwój i dostępność narzędzi ICT, a także bardzo silnie oddziaływujący na te składniki czynnik konkurencyjności, zagadnienie bezpieczeństwa informacji w organizacjach gospodarczych staje się priorytetem całych polityk międzynarodowych, krajowych oraz coraz częściej lokalnych i analogicznie także strategii zarządzania ryzykiem nawet w skali mikro podmiotów gospodarczych. W związku ze wskazaną tendencją charakteryzującą zarówno szanse jak i zagrożenia immanentne dla zwiększonej aktywności w codziennej wymianie informacji zarówno w makro jak i mikro skali, pragniemy, czerpiąc z dorobku naukowego wybitnych specjalistów w dziedzinach prawa, administracji, bezpieczeństwa i zarządzania, oddać do Państwa dyspozycji interdyscyplinarną monografię, która w sposób kompleksowy ujmuje odpowiedzi na najbardziej nurtujące w obecnej dobie pytania dotyczące bezpieczeństwa wymiany, przetwarzania, archiwizacji danych coraz częściej newralgicznych dla interesów jednostek, ale również całych korporacji, a także w przypadku podmiotów gospodarczych w strategicznych sektorach gospodarek narodowych, newralgicznych również dla całych państw i ich grup. Świadomi wyzwań jakie w związku z powyższym stoją przed wszystkimi aktorami globalnej sceny transferu informacji, mamy nadzieję, że niniejsza publikacja pomoże czytelnikowi usystematyzować wiedzę na tym polu, ukazując  aktualnie zagadnienie bezpieczeństwa informacji w organizacji gospodarczej w kontekście prawnym, terytorialnym, zarządczym, praktycznym, a także jego genezę i obecne dylematy. 

Na monografię składają się indywidualne opracowania autorów wywodzących się z różnych krajowych ośrodków krajowych, którzy prowadzą badania nad wybranymi aspektami współczesnych wyzwań bezpieczeństwa informacji powiązanymi z funkcjonowaniem administracji publicznej, zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa.


download table of contents / pobierz spis treści

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube