Tworzymy aktywne społeczeństwo

Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu

 

Autor/rzy:

pod red. dr hab. Magdaleny Sitek

 

 

Rok Wydania: 2014

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-45-1

Liczba stron: 222

Oprawa: miękka

format: 210x148 mm

Słowa kluczowe: vertalingenpools.cominformacja, audyt bezpieczeństwa informacji, dane osobowe, ochrona systemów informatycznych, walka informacyjna, zagrożenia terrorystyczne

Fragment wstępu / Opis:

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci obserwujemy transformację rodzajów i skali zagrożeń, które negatywnie wpływają na poziom funkcjonowania państw i organizacji gospodarczych funkcjonujących w obrębie ich terytoriów, w dobie społeczeństwa informacyjnego do kluczowych należy zaliczyć niewątpliwie zagrożenia bezpieczeństwa informacji. Wartość informacji w biznesie, polityce, życiu publicznym oraz prywatnym stwarza potrzebę zapewnienia prawnych podstaw ochrony informacji prawnie chronionych oraz danych biznesowych, które tworzone są w oparciu o standardy i zasady bezpieczeństwa informacji zgodne z prawem polskim i unijnym. Bardzo istotne jest monitorowanie wszelkich działań, zmierzających do zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa informacji, podejmowanych tak na skalę krajową, jak międzynarodową.

Uświadamianie znaczenia bezpieczeństwa informacji i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, społeczeństwa i organizacji gospodarczych w celu maksymalizacji efektywności działań podejmowanych we wszystkich obszarach ich działalności oraz kształtowanie skutecznej polityki ochrony informacji stanowi fundament polityki współczesnych państw. Transgraniczny charakter zagrożeń bezpieczeństwa informacji determinuje potrzebę szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej i adaptacji szybko zmieniających się warunków biznesowych. Powszechny dostęp do informacji pociąga za sobą wzrost świadomości, co do zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji, jak również wzmacnianie ochrony informacji oraz determinuje stosowanie coraz bardziej wyspecjalizowanych sposobów ich zabezpieczenia przed ujawnieniem.

W niniejszej publikacji podjęto próbę przedstawienia charakterystycznych dla współczesnego świata zmian zachodzących w obszarze bezpieczeństwa informacji zarówno w wymiarze państwowym jak i biznesowym.


download table of contents / pobierz spis treści

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube