Tworzymy aktywne społeczeństwo

Efektywne sposoby pozyskiwania klienta

Autor/rzy:

Barbara Antczak, Anna Antczak-Barzan

Rok Wydania: 2015

Miejsce wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-59-8

Liczba stron: 235

Oprawa: miękka

Format: 207x145 mm

 

Fragment wstępu / Opis:
Często zastanawiamy się, jakie są wzajemne relacje pomiędzy marketingiem, reklamą a public relations (PR). Związek marketingu i reklamy zdaje się łatwy do wyjaśnienia, gdyż reklama jest jednym z narzędzi promocji, ta zaś stanowi element marketingu-mix, czyli tzw. 4P. Znacznie trudniejszym zadaniem jest próba rozgraniczenia obszarów marketingu i PR – w niedużych organizacjach często dział public relations jest nawet łączony (sic!) z działem marketingu. Philip Kotler i William Mindak (1978, ss. 13-20) wyróżniają pięć rodzajów takich połączeń:
  • PR i marketing są oddzielnymi dziedzinami;
  • niektóre obszary z obu dziedzin pokrywają się;
  • marketing jest dziedziną dominującą;
  • public relations jest dziedziną dominującą;
  • public relations i marketing są dziedzinami równoważnymi. 
Oznacza to, że niełatwo jest udzielić odpowiedzi na pytanie, która z dziedzin jest dominująca. Autorki niniejszego opracowania zajmują stanowisko, że są to dwie różne dziedziny, jednak mocno ze sobą powiązane, których część obszarów pokrywa się w pewnym stopniu – bądź raczej cele, które im przyświecają, są podobne. Często też zdarza się tak, że w marketingu wykorzystywane są pewne narzędzia typowe dla obszaru public relations. Wydaje się również, że znacznie istotniejsze niż sama kategoryzacja jest to, aby organizacja zachowywała spójność – strategiczną i koncepcyjną – działań w tych dwóch obszarach, gdyż tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie synergii. Zatem spójność działań marketingowych i PR-owskich może przesądzić o sukcesie przedsiębiorstwa lub jego braku.
 
Niniejsze opracowanie jest uzupełnioną i rozszerzoną wersją wcześniejszej książki Autorek pt. „Jak stworzyć pozytywny wizerunek, zyskać przychylność i spełnić oczekiwania klienta? Podstawy marketingu i public relations”. Podobnie, jak poprzedniczka, monografia ma służyć studentom oraz osobom związanym z działalnością marketingową i PR jako przewodnik po podstawach teoretycznych, ale przede wszystkim ma stanowić pewnego rodzaju praktyczny drogowskaz. Duży nacisk położono na aspekt praktyczny każdego z omawianych problemów z obszaru marketingu i public relations. Przedstawiono także szereg rozwiązań z zakresu nowoczesnych środków i narzędzi dotyczących  obu dziedzin nauki. Czytelnik znajdzie również wiele przykładów, a także będzie miał możliwość sprawdzenia swej wiedzy teoretycznej i praktycznej, studiując pytania kontrolne umieszczone na końcu opracowania. W celu doskonalenia swoich umiejętności, a także zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy, można będzie wykonać ćwiczenia dotyczące większości omawianych w monografii problemów. 
download table of contents / pobierz spis treści
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube