Tworzymy aktywne społeczeństwo

Partycypacja społeczna w ramach organizacji społecznych oraz ich współpraca z administracją samorządową jako elementy kapitału społecznego

Autor/rzy:

pod red. dr Małgorzaty Such-Pyrgiel, dr hab. Magdaleny Sitek , prof. WSGE

2015 partycypacja

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-60-4

Liczba stron: 16

Oprawa: miękka

Format: 210x297 mm

 

Fragment wstępu / Opis:

Celem badania była diagnoza zakresu i jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i organami samorządowymi w powiecie otwockim. Składało się z dwu etapów:

  1. Badanie współpracy pomiędzy organizacjami i organami samorządu z perspektywy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu otwockiego (ankieta skierowana do organizacji oraz wywiady).
  2. Badanie współpracy pomiędzy organizacjami i organami samorządu z perspektywy samorządu (wywiady z przedstawicielami samorządu).

Zaproszenie do badania przyjęło 31 organizacji pozarządowych, co stanowi około 15% wszystkich zarejestrowanych w powiecie otwockim organizacji. Z uwagi na fakt, że równie niewielka liczba organizacji wypełnia ankiety, które są podstawą do tworzenia Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu otwockiego, można wysunąć hipotezę, że tylko część z ponad dwustu zarejestrowanych organizacji realnie funkcjonuje. Taki stopień responsywności nie pozwala także na analizę ilościową oraz wyciąganie daleko idących wniosków jednak umożliwia, do pewnego stopnia, charakterystykę relacji między organizacjami pozarządowymi i organami samorządu.


download table of contents / pobierz spis treści

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube