Tworzymy aktywne społeczeństwo

Współczesne konteksty bezpieczeństwa

 

Redakcja naukowa: 

 Magdalena Sitek, Grzegorz Winogrodzki, Łukasz Roman

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-69-7

Liczba stron: 323

Oprawa: Miękka

Format: 210x148 mm

 

Fragment wstępu

 

Bezpieczeństwo jest najbardziej pożądaną wartością dla każdego człowieka, obejmującą swoim zasięgiem obszary jego egzystencji i rozwoju. Stan (poziom) bezpieczeństwa jest uzależniony przede wszystkim od zmian w otoczeniu (środowisku), które zwykle generują w nim różnorodne rodzaje zagrożeń. Te z kolei wymagają podejmowania stosownych działań obronnych w celu eliminacji lub obniżenia skutków ich zaistnienia, stanowiąc zarazem swoiste wyzwanie dla całej społeczności międzynarodowej. W ocenie wielu znawców przedmiotu globalne zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne mają istotny wpływ na strukturę zagrożeń oraz poziom bezpieczeństwa. Rodzi się potrzeba nowego spojrzenia na sposoby organizowania i prowadzenia działań, adekwatnych do aktualnych zagrożeń oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych jako narzędzi do ich przewidywania, zapobiegania i zwalczania.

Zmieniająca się sytuacja ekonomiczna, polityczna, społeczna oraz nowe formy konfliktów zbrojnych generują nowe rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Potrzeba ustalenia sposobów przeciwdziałania im implikuje konieczność identyfikacji ich genezy, przebiegu i możliwych skutków. Sytuacja ta powoduje potrzebę podejmowania wytężonej pracy analityczno – informacyjnej oraz wykorzystywania dostępnych narzędzi w celu zwiększenia efektywności w przeciwdziałaniu i wykrywaniu zagrożeń.

 


download / pobierz
 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube