Tworzymy aktywne społeczeństwo

Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku: wymiary, problemy, idee

 

Redakcja naukowa:

 Małgorzata Such-Pyrgiel, Kateryna Novikova

 

 

Rok Wydania: 2016

Miejsce Wydania: Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN: 978-83-62753-68-0

Liczba stron: 310

Oprawa: Miękka

Format: 210x148 mm

 

Fragment wstępu

 

Przełom XVIII i XIX wieku w Europie Zachodniej stanowił początek procesu transformacji, zwanej rewolucją przemysłową, której fundament stanowiły zmiany cywilizacyjne i kulturowe. Zjawisko to objęło kraje Europy

Środkowo-Wschodniej z pewnym opóźnieniem, oscylującym w granicach jednego wieku. Początek transformacji systemowej w Polsce datuje się na 1989 rok i przejawia się głównie rezygnacją ze społeczeństwa socjalistycznego

na rzecz demokracji opartej na kapitalizmie, którego podstawę stanowi gospodarka rynkowa z silną pozycją własności prywatnej oraz indywidualnej przedsiębiorczości.

Przemiany ekonomiczne polegały na rozwoju prywatnej gospodarki rynkowej i przywróceniu równowagi w skali makroekonomicznej, co związane było z wprowadzeniem wielu reform. Natomiast transformacja politycznoustrojowa oznaczała rozwój demokratycznych zasad sprawowania rządów wraz z poszerzeniem praw i swobód obywatelskich, z obowiązującą zasadą suwerenności narodu. Upadł ustrój socjalistyczny, z dominującym systemem monopartyjnym, na rzecz republiki o systemie parlamentarnym.

 

 


download / pobierz
 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube