Tworzymy aktywne społeczeństwo

O kierunku Pedagogika II stopnia

Dlaczego warto wybrać kierunek „pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia w WSGE?

 • Możesz rozpocząć studia drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”, nawet jeżeli ukończyłeś studia pierwszego stopnia na zupełnie innym kierunku
 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu pedagogiki, co potwierdzają posiadane uprawnienia do nadawania tytułu magistra na tym kierunku. W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „pedagogika” zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia
 • Wybierając studia ma kierunku „pedagogika” na poziomie studiów drugiego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród dwóch interesujących specjalności: Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną, Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową, Edukacja obronna. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić
 • Odbędziesz 3-miesięczną praktykę zawodową, która pozwoli Ci zdobyć doświadczenia niezbędne na rynku pracy
 • Działaj w kole naukowym, które pozwala na realizację Twoich pasji
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska
 • Kierunek posiada aktualną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • NOWOŚĆ! Skorzystaj z Potwierdzenia efektów uczenia się (RPL) i zalicz część studiów na podstawie Twojego doświadczenia zawodowego lub wiedzy pozyskanej na różnych szkoleniach. Czytaj TUTAJ, aby poznać szczegóły.
 • WSGE działa na rynku szkół wyższych od ponad 10 lat, stale się rozwijając i wzbogacając ofertę o nowe kierunki
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.
 • WSGE jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC®, który jest doskonałym dodatkiem do CV.

Czym różnią się specjalności i gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „pedagogika” w ramach poszczególnych specjalności?

Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną

 • Jest to specjalność dla osób, które cenią sobie pracę z dziećmi i czują powołanie do kariery nauczyciela
 • Uzyskasz uprawnienia do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Zdobędziesz przygotowanie do pracy z wykorzystaniem metod wczesnego wspomagania rozwoju.
 •  Nauczyciel wczesnoszkolny

Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

 • Doskonały wybór dla osób pracujących z trudną młodzieżą i chcących pracować jako kurator sądowy,
 • Osoby, które zdecydują się na wybór tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu metodyki procesu resocjalizacyjnego, między innymi umiejętności poprawnej komunikacji oraz analizy sytuacji społecznych, socjalizacyjnych i wychowawczych pod kątem różnych poprawnych sposobów komunikowania się, zależnych od indywidualnych preferencji wychowanka.
 • Idealny wybór dla osób, które pracują bądź chcą pracować jako kurator sądowy lub wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu resocjalizacyjnego: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, zakładach śledczych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, placówkach prowadzących zajęcia z terapii pedagogicznej.

Edukacja obronna

 • Specjalność dla osób, które cenią sobie opiekę nad innymi w sytuacjach kryzysowych oraz ekstremalnych.
 • Nauczysz się dbać o dobre stosunki międzyludzkie w organizacji oraz być otwartym na potrzeby osób nad którymi sprawujesz opiekę w sytuacji nadzwyczajnego i nieprzewidzianego zagrożenia. Wyrobisz w sobie wrażliwość na nieprawidłowości w zakresie zarządzania bezpieczeństwem osób i mienia.
 • Zdobędziesz przygotowanie absolwentów do pracy na rzecz obrony cywilnej w jednostkach administracji rządowej, samorządu terytorialnego i podmiotach gospodarczych oraz innych strukturach organizacyjnych i formach działań społecznych.

Czytaj więcej:

Zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego uczelnia bez egzaminów wstępnych przyjmuje na studia drugiego stopnia absolwentów nie tylko pedagogiki lecz również innych kierunków społecznych, humanistycznych i pokrewnych takich jak: socjologia, politologia, filozofia, administracja, stosunki międzynarodowe, zdrowie publiczne, kulturoznawstwo, filologia itp.

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika rozwijają osobowość studenta jako pedagoga, mającego wiedzę z różnych subdyscyplin, przygotowują go do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Sprzyjają poszerzeniu jego wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i kształcą umiejętność samodzielnego prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk społecznych.

Studia pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy humanistycznej oraz wykształcenie wrażliwości na potrzeby człowieka. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową cechującą się doświadczeniem praktycznym.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube