Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kalendarium - 2003

Wrzesień

  • Odbyła się już druga inauguracja już roku akademickiego w naszej uczelni

Październik

  • Uruchomione zostały dwa nowe kierunki studiów: Pedagogika oraz Politologia.
  • Dokonano wyboru Zarządu Samorządu Studenckiego na poszczególnych kierunkach i rocznikach oraz Rady Samorządu Studenckiego WSGE. Przewodniczącym Rady został Zdzisław Gójski, Zastępcą Agnieszka Kozajda, Sekretarzem Anna Leitner a członkami Rady Dawid Żywek i Mariola Kublik.

Listopad

  • Powstało Koło Naukowe na kierunku Administracja. Celem Koła jest współdziałanie w organizacji konferencji naukowych, publikacja referatów, wymiana poglądów na tematy związane z funkcjonowaniem lokalnej administracji oraz wykonywanie innych zadań na korzyść WSGE. Szefem Koła została Dorota Kornecka-Rugle, opiekę merytoryczną nad działalnością Koła objęła kadra naukowa kierunku Administracja.
 
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube