Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kalendarium - 2005

Styczeń

 • Z inicjatywy studenta Wydziału Administracji, Szymona Musiała powołano piłkarską reprezentację WSGE, która została zgłoszona do lokalnych rozgrywek w Lidze Popsport. 
 • Klub studencki „Żak” powstał przy WSGE. Klub oferuje nie tylko posiłki, ale też atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.
 • Wykład otwarty Pana Bronisława Komorowskiego, posła na Sejm RP, autora wielu przedsięwzięć modernizujących i reformujących polskie Siły Zbrojne.
 • Przyjazd Ettore Guglielmi z Włoch w ramach międzynarodowej wymiany studentów programu ERASMUS.
 • Wykład otwarty Posła Bronisława Komorowskiego w WSGE im. Alcide De Gasperi, w Auli WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie odbył się wykład Pana Bronisława Komorowskiego Posła na Sejm RP.
 • W auli wykładowej WSGE im. ALcide De Gasperi odbył się wykład otwarty Senatora Andrzeja Wielowieyskiego poświęcony działalności i planom stowarzyszenia gmin "Metropolia Warszawa". W galerii fotoreportaż z wykładu

Luty

 • Uczelnia nawiązała współpracę z państwowym Uniwersytetem w Kłajpedzie (Litwa). Główne założenia współpracy to: integracja programów nauczania w taki sposób, aby możliwym było wręczanie absolwentom WSGE i Uniwersytetu w Kłajpedzie dyplomu ukończenia obu uczelni. Ponadto porozumienie o współpracy zakłada wymianę studentów i wykładowców, wspólną organizację konferencji naukowych oraz wydawanie wspólnego czasopisma naukowego.
 • Około 50 studentów WSGE, w ramach „Walentynkowej”, spontanicznej akcji oddało krew na rzecz dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - Międzylesiu.
 • Wykład otwarty Posła do Parlamentu Europejskiego, Pana Wojciecha Wierzejskiego na temat „ Traktat Europejski a polski interes narodowy”.
 • Wykład otwarty profesorów Uniwersytetu w Krikkale (Turcja), Mustafy Balcioglu i Cemalettina Taskirana na temat „Sytuacji politycznej i gospodarczej Turcji”.
 • Przyjazd Viktoriy Nehody i Mykhayla Tolstyakova z Ukrainy w ramach międzynarodowej wymiany wykładowców.
 • Na prośbę i wniosek studentów naszej Uczelni 16 lutego 2005 roku oficjalnie rozpoczęto działalność Duszpasterstwa Akademickiego działającego przy WSGE im. Alcide De Gasperi. Pierwszym Duszpasterzem Akademickim został o. Arkadiusz Sosna, Prowincjał Zakonu Ojców Szensztackich.

Marzec

 • Komisja Europejska przyznała WSGE Kartę Programu Socrates - Erazmus (ang. Erasmus University Charter). Tym samym nasza Uczelnia stała się członkiem elitarnej grupy szkół wyższych współpracujących ze sobą w ramach Programu Socrates Erasmus. Program ten umożliwia między innymi swobodę studiów w uczelniach zagranicznych, współpracę naukową wykładowców oraz realizację wspólnych, międzynarodowych projektów naukowych. Numer identyfikacyjny WSGE to 223952-IC-1-2004-1-PL-ERASMUS-EUC-1.
 • Wykład otwarty prof. Bronisława Geremka, posła do Parlamentu Europejskiego na temat „ Podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej”
 • Prof. Bronisław Geremek gościem WSGE im. Alcide De Gasperi Polska rok po wejściu do Unii Europejskiej. Wykład prof. Bronisława Geremka w WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Maj

 • Rozpoczęto realizację projektu „Isola Didactica”. Zgodnie z założeniami projektu studenci, wykładowcy oraz wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość komunikowania się poprzez Internet z Uniwersytetem w Bari (Włochy) i uczestnictwa w wykładach profesorów włoskich, udziału w konferencjach i sympozjach naukowych, bez opuszczania kraju.
 • Zakończono postępowanie kwalifikacyjne Sokrates Erasmus. Siedmiu najlepszych studentów otrzymało stypendium na studia zagraniczne. Rok akademicki 2005/6 spędzili na Uniwersytetach w Bari, Kirikkale i Kłajpedzie.
 • W Instytucie Ojców Szensztackich w Józefowie odbyły się Juwenalia. Studenckie harce poprzedzone zostały mszą celebrowaną przez Duszpasterza Akademickiego WSGE Ojca Arkadiusza Sosnę. Następnie odbył się mecz między reprezentacją studentów i wykładowców. Uroczystość zakończyła koncertem i licznymi zabawami na świeżym powietrzu.
 • Unia Europejska przyznała WSGE środki finansowe w ramach programu Leonardo da Vinci. Dzięki temu najlepsi studenci kierunku Administracja odbywać będą trzymiesięczne staże zawodowe w urzędzie miasta Bitetto (Włochy), które jest miastem partnerskim Józefowa. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie studenci będą mieli możliwość otrzymywania certyfikatu Unii Europejskiej (ang. Europass Training).

Czerwiec

 • Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2004/05.
 • Po trzyletnich studiach pierwsi absolwenci WSGE opuścili mury uczelni.
 • Wyjazd Ukraińskich wykładowców goszczących w naszej uczelni

Lipiec

 • Wyjazd Ettore Guglielmi z Włoch w ramach międzynarodowej wymiany studentów programu ERASMUS

Wrzesień

 • Inauguracja roku akademickiego 2005/06
 • Uczelnia wygrała konkurs na realizacje dwóch projektów europejskich w ramach Programu Leonardo da Vinci. Projekty umożliwiają naszym studentom odbycie staży we Włoszech, a w przyszłości studiowanie na kilku europejskich uczelniach i uzyskanie wspólnego dyplomu tych uczelni.
 • Dnia 5 września grupa piętnastu osób wyjeżdża do Włoch w ramach programu Leonarda da Vinci. Znaleźli się w niej: Dorota Kornecka Lucyna Krasuska Iwona Gas Anna Klepacka Anna Spryszyńska Paulina Jechalska Katarzyna Bodecka Anna Parol Tomasz Witan Justyna Gąska Patryk Mozyrko Agnieszka Kozajda Dorota Cieślak Justyna Kałuska Ewelina Woźnica. To pierwszy tego typu wyjazd naszych studentów.
 • Dnia 9 i 12 września 2005 roku Anna Jagoda i Anna Piętka w ramach Programu Socrates – Erazmus wyjeżdżają do Włoch.
 • Przyjazd grupy studentów z uniwersytetu w Kirikkale: Asli Aslan Tugba Kardas Duygu Nur Yalcin Kenan Sahin Safak Balkan

Listopad

 • WSGE zainicjowała Konkurs „Wiedzy o Unii Europejskiej i Polityce Regionalnej”, przeznaczony dla młodzieży klas maturalnych i przedmaturalnych ze szkół regionu. Dla zwycięzców przewidziano między innymi fundowane przez Uczelnię stypendia na okres do 1 roku.

Grudzień

 • Rektor WSGE podpisał Porozumienie o współpracy z Rektorem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Warszawie. Na mocy Porozumienia uczelnie będą współdziałać w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych, działalności dydaktycznej, organizacji konferencji naukowych i seminariów oraz działalności wydawniczej i informacyjnej.
 • Powrót pierwszej grupy studentów biorących udział w programie Leonardo da Vinci.
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube