Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kalendarium - 2008

Luty

 • Prezydium PKA pozytywnie zaopiniowała wniosek WSGE do prowadzenia kształcenia na kierunku "administracja" na poziomie studiów pierwszego stopnia. Postawą opinii jest pozytywna ocena koncepcji kształcenia, planów studiów i programów nauczania, bazy materialnej i dydaktycznej oraz spełnienie wymagań kadrowych.
 • Wyjazd cztero osobowej grupy studentów naszej uczelni do Hiszpanii (to pierwszy taki wyjazd – Piotr Firląg i Malwina Gawryszewska) oraz na Węgry.
 • Początek nauki następnej grupy tureckich studentów w józefowskiej uczelni. (Yusuf Cinar, Tugrgay Dugen, Ceyhun Guzel)

Maj

 • Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia w WSGE na kierunku Administracja, na poziomie studiów I-go stopnia.
 • Wyjazd reprezentacji naszej Uczelni do Kirikkale w Turcji.

Czerwiec

 • Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2008/09.
 • WSGE otrzymała certyfikat i prawo posługiwania się tytułem „Wiarygodnej Szkoły” w roku akademickim 2008/2009. Certyfikat przyznało Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu, realizujące projekt certyfikacji polskich uczelni wyższych.
 • W ramach współpracy WSGE z Uniwersytetem w Bari (Włochy) odbyło się wspólne Seminarium Naukowe na temat „Spontaniczna formacja prawa a obszar jego stosowania”
 • Koniec pobytu naszych studentów na Węgrzech i w Hiszpanii.
 • Koniec nauki studentów z Kirikkale w Józefowie.

Wrzesień

 • Utworzono Studia Podyplomowe na kierunku - Bezpieczeństwo Narodowe
 • Dnia 14 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 2008/09. Rozpoczęła się ona mszą świętą w józefowskim kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie uroczystość przeniosła się do siedziby uczelni, w której odbyła się cześć oficjalna. W obecności wielu gości i studentów głos zabrali prof. dr hab. Wincenty Bednarek, kanclerz mgr inż. Jan Jakimowicz, a także prof. dr hab. Marek Lisiecki, który wygłosił wykład inauguracyjny. Całą uroczystość uświetnił swoim występem Chór Coro del Noce z Trento we Włoszech.
 • Rozpoczęto nowy rok akademicki 2008/2009. Studentom życzymy powodzenia.

Październik

 • W dniach 2-3 października 2008 delegacja WSGE w składzie: prof. dr hab. Bronisław Sitek, dr Magdalena Sitek, mgr Sylwia Ćmiel i mgr Marta Wojciechowska przebywali na Uniwersytecie w Kłajpedzie (Litwa). Celem wizyty był monitoring w ramach programu Erasmus oraz konferencja międzynarodowa nt. Modelling the European Future: Integrating the Old and the New. Członkowie naszej delegacji brali czyny udział w tej konferencji poprzez wygłoszenie referatów. Sprawność organizatorów należy podziwiać również poprzez pryzmat faktu wydania publikacji jeszcze przed konferencją.
 • Podobnie jak w latach poprzednich naszą uczelnię odwiedzili w ramach programów wymiany studenci z Turcji i Włoch. Z Uniwersytetu w Kirikkale przyjechały dwie studentki, zaś z Uniwersytetu w Bari 3 studentów.
 • Z przyjemnością odebraliśmy ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która pozywanie oceniła studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika.

Listopad

 • W dniu 17 listopada odbyła się międzynarodowa konferencja nt. Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń. W konferencji udział wzięli m.in. prof. A. Misiuk, prof. Bałandynowicz, prof. B. Sitek, dr G. Stanejko, dr H. Vanharanta, czy dr J. Dvorak. Patronat nad uroczystością objęli B. Komorowski, Marszałek Sejmu RP oraz Bp. T. Płoski, Biskup Polowy Wojska Polskiego.
 • Wspólnie z Komendą Stołeczną Policji, reprezentowaną przez mł. Inspektora Wojciecha Pasiecznego, Uczelni rozpoczęła prezentację filmu Masz jedno życie, oraz promocję Uczelni w okolicznych szkołach średnich.
 • W ramach promocji, nasza Uczulenia wraz z Komendą Stołeczną Policji brała udział w prezentacji filmu Masz Jedno życie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie okolicznych szkół średnich.

Grudzień

 • Część studentów z zagranicy powróciła do ojczystego kraju.
 • 16 grudnia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia miała miejsce uroczyste spotkanie kadry dydaktycznej, tzw. Opłatek.
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube