Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kalendarium - 2014


Wrzesień

 • W dniu 5 września 2014 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się II Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego. Organizatorami II Forum Gospodarczego było Starostwo Powiatowe w Otwocku wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie i Klubem Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego.

  Sponsorem głównym Forum był Building Plastics Sp. z o.o., sponsorami SuperDrob S.A. Zakład Drobiarsko-Mięsne Karczew, F.H.U. Bruk-Bud Piotr Skoczek, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku, Bank Zachodni WBK Oddział 2 w Otwocku, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Jartel, patronaty instytucjonalne Ministerstwo GospodarkiMarszałek Województwa MazowieckiegoWojewoda MazowieckiKrajowa Izba GospodarczaStowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków TechnologicznychPrezydent Ełku, Inicjatywa Firm Rodzinnych.

  Partnerem głównym był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, patronaty samorządowe objęły: Wójt Gminy Celestynów, Burmistrz Karczewa, Wójt Gminy Kołbiel, Wójt Gminy Osieck, Wójt Gminy Sobienie-Jeziory, Wójt Gminy Wiązowna. Patronat nad II Forum objęła restauracja Poezja. Patronaty medialne objęli: Linia Otwocka, Linia TV, AS PIK, Pixel TV, Józefów nad Świdrem.

  Oficjalnego otwarcia Forum dokonali: Starosta Otwocki - Bogumiła Więckowska oraz Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej - dr Tadeusz Graca. Pierwsze wystąpienie wprowadzające w tematykę II Forum Gospodarczego wygłosił Pan dr hab. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który mówił oszansach i wyzwaniach rynku pracy w kontekście krajowym i lokalnym. Jako druga głos zabrała Pani Danuta Wolska- Rzewuska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, która swoje wystąpienie poświęciła nowymformom aktywizacji zawodowej i współpracy z pracodawcami w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Obok oficjalnych wystąpień program II Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego obejmował dwa znaczące punkty. Pierwsze to panel dyskusyjny pod hasłem „Rewitalizacja i innowacja gospodarki”. Głos w panelu zabrało ośmiu dyskutantów:

  Pani Bogumiła Więckowska – Starosta Otwocki, która swoje wystąpienie poświeciła  wpływowi firm rodzinnych na rozwój powiatu otwockiego. Pan Tomasz Andrukiewicz – Prezydent miasta Ełk, który przedstawił zagadnienie rewitalizacja miasta małej i średniej wielkości. Pan Roman Trzaskalik – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. mówił o wartościach w biznesie. Pan Norbert Konarzewski – z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy przedstawił problematykę rozwoju i ekspansji polskich mikroprzedsiębiorstw. Wystąpienia te oparte było na najnowszych badaniach prowadzonych przez Fundację. Pan Sławomir Wronka z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku mówił o innowacjach technologicznych i ich możliwym wpływie na rozwój powiatu otwockiego. Pan Tomasz Budziak z Zarządu Fundacji Inicjatywa Firm Rodzinnych wypowiedział się na temat firm rodzinnych, jako szansy polskiej gospodarki. Pan Piotr Zawistowski wiceprezes Zarządu 4consulting Sp. z o.o. wskazał możliwe obszary rewitalizacji aktywności gospodarczej powiatu otwockiego. Pan Sławomir Koźlak z Inicjatywy Obudźmy Józefów omówił problem zagospodarowania przestrzennego i partycypacji społeczeństwa i przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym Józefowa i powiatu. Całość moderował Jacek Czech - Dyrektor ds. Rozwoju Krajowej Izby Gospodarczej. 

  W drugiej rundzie panelu odnieśli się do wypowiedzi współpanelistów oraz odpowiadali na pytania zadane z sali.

  Kolejnym wydarzeniem była uroczysta Gala Biznesu Powiatu Otwockiego podczas, której rozstrzygnięto Konkurs dla Najlepszych Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego. Miał on na celu pokazanie dobrych praktyk współpracy biznesu, nauki oraz administracji w powiecie otwockim. Konkurs został ogłoszony po raz pierwszy. Kapituła Konkursu chciała wyróżnić najlepszych przedsiębiorców w sześciu kategoriach:

  ·         Pracodawca Roku

  ·         Filantrop Roku (w tej kategorii oprócz przedsiębiorców - mogły składać także organizacje pozarządowe, które realizują wiele ze swoich zadań właśnie dzięki hojności sponsorów.

  ·         Debiut Roku

  ·         Innowator roku

  ·         Bizneswoman

  ·         Biznes Rodzinny

  Laureaci Nagrody w kategoriach Pracodawca roku, Filantrop roku, Debiut roku otrzymali statuetki Buzdygan Marszałka Bielińskiego, natomiast laureaci Nagrody w kategoriach Innowator roku, Bizneswoman oraz Biznes Rodzinny otrzymalistatuetki Innowator Biznesu.  

  Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

  ·         Pracodawca Roku - Przedsiębiorstwo Instalacyjn0-Budowlane “Gwarant” Eugeniusz Zieliński

  ·         Filantrop Roku - Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Jartel

  ·         Debiut Roku - MaisonMadlene Magdalena Wojnicz

  ·         Innowator roku - InGas sp. z o.o.

  ·         Bizneswoman - STOK DEVELOPER Sp. z o.o.

  ·         Biznes Rodzinny – Grupa Dekarska Kowalscy Zbigniew Kowalski

  ·        

  Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy a wszystkich Państwa już dziś zapraszamy kolejne, III Forum w przyszłym roku. 

   

    

 • W dniu 5 września 2014 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyła się druga międzynarodowa konferencja naukowa  z cyklu Innowacja – Administracja pt. „Bezpieczeństwo informacji – wyzwania dla gospodarki i administracji”.

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Senatu JM Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej dr Tadeusz Graca powitał przybyłych przedstawicieli wielu instytucji krajowych i zagranicznych, m.in. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Dragomanowa z Kijowa, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwesytetu Łódzkiego oraz Karamanoglu Mehmetbey University z Turcji, Haceteppe Uniwersytetu w Ankarze z Turcji.

  W szczególności powitał prof. zw. dr hab. Elżbię  Ura i prof. Stanisława Pieprznego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Antonio Magliulo z Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych w Rzymie, insp. Andrzeja Ostasa - Zastępcę Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP, dra Ireneusza Przeklasę - Dyrektora Biura Informatyki Urzędu ds. Cudzoziemców, Marcina Kaszubę - Administratora Bezpieczeństwa Informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, insp. Dariusza Deptałę - Dyrektora Regionalnego Krajowego Stowarzyszenia Informacji Niejawnych, Radosława Maćkiewicza – Prezesa Stowarzyszenia Informatyków Polskich, dr. inż. Grzegorza Sarwasa z firmy Lingaro Sp. z o o.

   

  Przybyłych gości powitał także prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa podkreślając rangę wydarzenia. Poinformował o nawiązaniu bliższej współpracy naukowej z Uniwersytetem Studiów Międzynarodowych w Rzymie i życzył owocnych obrad.

   

  Jak wskazał  JM Rektor w wystąpieniu inaugurującym celem konferencji jest „wykazanie znaczenia informacji we współczesnym świecie, aby uzmysłowić sobie i innym, że bezpieczeństwo informacji, czyli mówiąc prościej jej ochrona, jest niezmiernie istotnym działaniem zapobiegającym zakłóceniom w płynnym rozwoju gospodarki i biznesu. Jest także niezmiernie istotnym czynnikiem decydującym o możliwości wprowadzania postępu i innowacyjności.” Podkreślił także wagę podtytułu konferncji „wyzwania dla gospodarki i administracji wskazuje na konieczność dopasowania, uwzględnienia w swoim istnieniu, rozwoju, działaniu – zarówno gospodarki jak i administracji – tych zadań i tych tendencji, które w obszarze informacji i jej ochrony mają znaczenie szczególne”.

   

  Konferencja podzielona była na panele tematyczne: Informacja podstawą funkcjonowania samorządów, Informacja a bezpieczeństwo, Informacja w edukacji, Informacja a prawo, Informacja podstawą rozwoju ekonomicznego , w trakcie których zebrani mogli zaprezentować swoje referaty zgodnie z zainteresowniami i tematyką konferencji.

   

  Efektem wymiernym konferencji jest wydanie 3 monografii recenzowanych pt. „Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa - Państwo – Prawo – Społeczeństwo”, „Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu”, „Consumer Protection - selected issues of the information safety”.

   

  Obrady podsumowali prof. Elżbieta Ura, prof. Stanisław Pieprzny i prof. Bronisław Sitek zachęcając do dalszego rozwijania  tematu innowacji w administracji i organizacji kolejnych konferencji. 

  JM Rektor dr Taduesz Graca prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek
  dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura
  prof. Antonio Magliulo Radosław Maćkiewicz
  dr Sebastian Bentkowski  
    dr Zygmunt Domański
  prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek wystąpienie dr Aleksandry Szejniuk
  mgr Marcin Kaszuba prof. Stanisław Pieprzny
    dr Ireneusz Przeklasa
  dr Katarzyna Bomba  
   
  dr Beata Pachuca-Smulska  

Sierpień

 • Nawiązanie współpracy z Międzynarodowym Ekonomiczno-Humanistycznym Uniwersytetem im. Akademika Stepana Demianczuka (Ukraina, Równe)
 • W dniach 12.07.-26.07.2014 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizowała międzynarodową szkołę letnią. Mottem tegorocznej szkoły było: Jedność w różnorodności. Udział w tym wydarzeniu wzięła grupa z Tadżykistanu wraz ze swoim opiekunem oraz studenci WSGE.

  W dwóch pierwszych dniach uczestnicy szkoły mieli okazję zwiedzać główne atrakcje turystyczne w Warszawie takich jak Pałac Kultury i Nauki, Starówka i Zamek Królewski, Nowy Świat.

  W następnych dwóch dniach została zorganizowana wycieczka do Berlina, gdzie grupa zobaczyła między innymi Bramę Brandenburską, Gmach Parlamentu Rzeszy, Plac Poczdamski i inne.

  Po powrocie z Niemiec, w dniu 17.07.2014 uczestnicy zostali powitani w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.  Po powitaniu cała grupa została zaproszona do gier typu „team buliding”. Ostania część dnia została poświęcona zajęciom z języka polskiego, przeprowadzonych przez Panią Aurelię Łuczyńską.

  Następny dzień natomiast był wypełniony zajęciami z języka angielskiego prowadzonych przez Pana Henry Appiah Gyamfi, Pana Joe Vaughn oraz  Pana Tom Gresk.

  W dniach 19.07-20.07.2014 cała grupa miała okazję zwiedzić warszawski ogród zoologiczny oraz Park Łazienkowski.

  Dziewiąty dzień szkoły letniej był poświęcony zajęciom z różnic kulturowych w biznesie oraz negocjacjach. Zajęcia dotyczyły różnic kulturowych w negocjacjach oraz tego, jaki wpływ mają one na komunikację biznesową. Uczestnicy poznali różne przykłady z życia oraz przeanalizowali różne sytuacje, które mogą się zdarzyć w trakcie negocjacji. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią profesor Annę Antczak-Barzan. Po przerwie na lunch odbyły się zajęcia z języka polskiego przeprowadzone przez Panią Aurelię Łuczyńską.

  W następnym dniu obyła się część pierwsza szkolenia dotyczącego rozwoju umiejętności, prowadzonego przez Pana Tom’a Gresk’a. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się jak publicznie przemawiać, jak skutecznie zaplanować swoją karierę oraz jak napisać dobre CV i list motywacyjny. Po szkoleniu odbyły się zajęcia z języka angielskiego z Panią Aurelią Łuczyńską.

  W dniu 23.07.2014 zorganizowano wycieczę do polskiego parlamentu. Grupa dowiedziała się jak wygląda praca w takiej instytucji oraz jak wyglądała jej historia. Następnie cała grupa udała się do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie mogła zwiedzić największy ogród w Europie umieszczony na dachu. Ostatnia część wizyty w Warszawie była poświęcona wizycie w Centrum Nauki Kopernik.

  Dzień  24.07.2014 był przeznaczony na drugą część szkolenia na temat rozwoju osobistego oraz zajęciom z języka angielskiego z Panem Henry Appiah Gyamfi oraz Joe Vaughn.

  W ostatnim dniu szkoły letniej uczestnicy wzięli udział ewaluacji CESS 2014 oraz pożegnaniu grupy z Tadżykistanu.

Lipiec

 • W dniu 2 lipca 2014 25 funkcjonariuszy Służby Więziennej okręgu warszawskiego odebrało dyplomy ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

  Uroczystość zakończenia studiów odbyła się w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie. Świadectwa wręczyli płk Anna Osowska-Rembecka - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie , dr hab Magdalena Sitek – Prorektor Uczelni oraz dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

  Absolwentom gratulowali i życzyli wielu sukcesów zawodowych ich przełożeni -  dyrektorzy Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce i  oraz Aresztu Śledczego w Radomiu.

  Pogodzenie obowiązków służbowych i szkoleniowych, zakończonych takim sukcesem to dobry przykład dla wszystkich funkcjonariuszy.

  Wszystkim absolwentom gratulujemy!

  Więcej...

Czerwiec

 • Pedagogika M. Montessori odkrywana przez studentów z WSGE ....Wizyta w Przedszkolu Montessori House
  Niezależność nie jest statyczna - jest ciągłym zdobywaniem poprzez ciągłą pracę i daje nie tylko wolność, lecz także siłę i samodoskonalenie. Głównym motorem aktywności dziecka jest działać samodzielnie, bez cudzej pomocy, a pierwszym świadomym aktem niezależności jest obrona przed tymi, którzy próbują mu pomagać. Jego wysiłki, by działać samodzielnie, będą coraz większe."
  (Maria Montessori, Absorbent Mind)
  Studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych ze Szczęśliwickiej gościli w przedszkolu montessoriańskim. Zajecia praktyczne połączone z elementarną wiedzą metodyczną wzbudziły ogromne zainteresowanie. Pani Monika Komorska - nasza magistranka posiadająca dyplom nauczyciela montessoriańskiego podzieliła się wiedzą nie tylko zdobytą na kursie, ale własnym doświadczeniem, spostrzeżeniami z lat praktyki. Przedszkole jest położone w otoczeniu zieleni (Stara Miłosna) , gdzie cisza i spokój dopełnia montessoriańskie poszanowanie ładu i porządku. Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji zajęć praktycznych i liczymy na dalszą wspólpracę.
  dr Barbara Pietrzak-Szymańska

Wizyta w Przedszkolu Montessori House

06-14monte06-14monte06-14monte

 • Studenci Wydziału Nauk Społecznych WSGE  im. Alcide de Gasperi przy ulicy Szczęśliwickiej w Warszawie  gościli w Laskach. Podczas wizyty zapoznali się z historią Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, poznali historię życia założycielki hrabianki Róży Czackiej.
  Podczas  zwiedzania internatów, pracowni  mieli okazję poznać codzienne życie  obecnych wychowanków, absolwentów a także  zabawy przedszkolaków. Gościliśmy w "Dziale Wczesnej Interwencji", a także w przedszkolu. Studenci zostali również zaproszeni na koncert muzyki poważnej oraz msze świętą. Zostali zapoznani z przedmiotami codziennego użytku osób niewidomych - wyposażeniem pracowni techniczno- plastycznych,  sal komputerowych, poznali również pismo brajla oraz metody stosowane w nauczaniu małego dziecka z uszkodzeniami narządu wzroku. Dyrekcja Ośrodka , Siostry oraz Dzieci z Lasek serdecznie dziękują wszystkim studentkom za przywiezione prezenty.
  W organizacji zajęć praktycznych pomogła nam pani Małgorzata Janus, która współpracuje z naszą Uczelnią przy realizacji zajęć praktycznych z zakresu pedagogiki specjalnej. Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji zajęć praktycznych i wsparcie merytoryczne.
  dr Barbara Pietrzak-Szymańska

Spotkanie w Laskach

06-14laski06-14laski06-14laski06-14laski06-14laski

 • Studenki pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Warsztatach z Kalgrafii w Wilanowie.
  Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej odkrywa przed dzieckiem tajniki liter, wprowadza małego człowieka w śiat pisma, znaków. Ważne jest , aby sam poprawnie kreślił litery, potrafił wzorowo posługwać się piórem. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Po krótkim wykładzie wszyscy podjeli się nauki pisania liter. 
  Opieką merytoryczną otoczyła nas pani mgr Katarzyna Pietrzak w towarzystwie mistrza kaligrafii pana Janusza, którym serdecznie dziękujemy za przekazaną wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Warsztaty w Wilanowie

06-14_wilanow06-14_wilanow06-14_wilanow06-14_wilanow06-14_wilanow

 • W dniu 8 czerwca 2014 roku kadra i studenci kierunku pedagogika zorganizowali w Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie warsztat szkoleniowy dla rodziców poświęcony ochronie medycznej dzieci i młodzieży. Hasło wiodące warsztatu "Bezpieczne wakacje". Głównym prelegentem był Pan Andrzej Saski z firmy "Medaid". Wśród organizatorów obecna była Pani Agnieszka Chrościcka (członek) Gminnego Zarządu OSP RP oddział Wiązowna.

      

Maj

 • WSGE w II wydaniu Biuletynu Rekrutacyjnego - dlaStudenta.pl i dlaMaturzysty.pl - str. 70...

 • W dniu 27 maja 2014 roku w Płocku, w siedzibie Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku odbyło się III MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Demokratyczne ścieżki edukacji pod hasłem  Edukacja i zmiana – między możnością a iluzją. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie na Sympozjum reprezentowana było przez dra Krzysztofa Dziurzyńskiego, który wygłosił referat - Przemiany postaw politycznych mieszkańców postkomunistycznych krajów Europy Środkowej w latach 1990-2008. Dr Krzysztof Dziurzyński wszedł także w skład Komitetu Naukowego III Sympozjum.

 • W związku z organizacją “American Week” w WSGE w dniach 13-16.05.14 mieliśmy zaszczyt gościć delegację z Carson Newman University, składającą się z wykładowców i studentów tego uniwersytetu.

  Pierwszy dzień rozpoczął się grą ‘team building’ o godzinie 10, w której brali udział studenci i wykładowcy z obu uniwersytetów. Następnie studenci mieli okazję wykazać się sprawnością fizyczną w takich grach jak siatkówka, golf, futbol amerykański i wiele innych. Po tak wyczerpujących aktywnościach wszyscy zostali zaproszeni na skosztowanie tradycyjnych potraw przygotowanych przez studentów WSGE. Dzień zakończył się loterią fantową o godzinie 15.

  W dniu 14.05.14 odbyła się konferencja pt.” Teaching English in English.”, w której udział wzięli studenci, wykładowcy oraz inni zaproszeni goście. Konferencja dotyczyła różnorodności metod uczenia się i nauczania języka angielskiego oraz prowadzenia takich zajęć. Omawianie były różnice kulturowe, wyrażenia idiomatyczne i ich etymologia, wady i zalety egzaminu TOEIC oraz jak ważna jest internacjonalizacja w szkolnictwie wyższym.

  Dzień 15.05.14 poświęcony był prezentacjom kultur krajów, z których pochodzą studenci. Prezentowane były kraje takie jak USA, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Chiny, Ukraina, Nepal, Polska, Tadżykistan etc.  Mieliśmy okazję zobaczyć tradycyjne stroje z różnych zakątków świata, jak poznać różne obyczaje kultowane w tych krajach. Największą furorę na widowni zrobił tradycyjny taniec z Tadżykistanu i Uzbekistanu.

  Ostatni dzień „American Week” 16.05.14 był tematem do debaty na temat różnic w systemach edukacji na całym świecie. Studenci byli poproszeni o opisanie jak wygląda cały proces edukacji w ich krajach. Debatowano o tym jak prowadzone są zajęcia języka angielskiego, jakie są wady i zalety kształcenia się ,na przykład w Polsce, USA czy Chinach. Dzień zakończył się podziękowaniami ze strony Carson Newman University jak i WSGE oraz wręczeniem dyplomów dla uczestników konferencji. 

“American Week” w WSGE - Team Building

05-1405-1405-1405-1405-1405-1405-1405-1405-1405-1405-1405-1405-14

“American Week” w WSGE - Conference Teaching English in English

05-14a05-14a05-14a05-14a05-14a05-14a05-14a05-14a

“American Week” w WSGE - National Presentatons

05-14b05-14b05-14b05-14b05-14b05-14b05-14b05-14b05-14b05-14b


Kwiecień

 • W dniu 11 kwietnia 2014 r. na zaproszenie Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury Pani Ewy Musiejko odbyło się to spotkanie i wykład otwarty zorganizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w  Józefowie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Otwocka w PMDK na temat  BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO  z udziałem Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji - Inspektora dra Mariusza Sokołowskiego i Pana Krzysztofa Klemczaka, przedstawiciela Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. W spotakaniu wzięła także udział Pani Starosta Bogumiła Więckowska, Pan Łukasz Płaczek - Kierownik Sekcji ds. Kultury i Promocji PMDK w Otwocku i Pani Prorektor WSGE dr hab. Magdalena Sitek.

  Spotkanie miało charakter praktyczny, uczniowie byli czynnie zaangażowani w sposoby pozyskiwania i zabezpieczania śladów przestępstw. Wśród zgromadzonych uczniów rozlosowano nagrody w postaci modemów internetowych i aparatu cyfrowego ufundowane przez WSGE. Podczas spotkania odnotowano świetną frekwencję

  Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na przyszły rok akademicki w tym z programem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Relacja ze spotkania na stronie Powiatu Otwockiego

   

   
  dr hab. Magdalena Sitek    Inspektor dr Mariusz Sokołowski
   
      Inspektor dr Mariusz Sokołowski
   
       Krzysztof Klemczak
   
  Krzysztof Klemczak   Ewa Musiejko, Małgorzata Such-Pyrgiel,
  Anna Śniegulska Wach
   
 • Sprawozdanie z konferencji z dnia 7 kwietnia 2014 roku - To, że kształcenie osób dorosłych w ramach programu LifeLong Learning wchodzi w nową fazę rozwoju, widać gołym okiem. Rozpoczęło się zdobywanie czy uzupełnienia wiedzy specjalistycznej, która potrzebna jest tu i teraz. Stan edukacji permanentnej, jej perspektywy i uwarunkowania są oceniane odmiennie w zależności od kraju, w jakim ten program jest realizowany. Adresatami konferencji byli w pierwszej kolejności praktycy zajmujący się edukacja osób dorosłych oraz naukowcy badający ten obszar praktycznej działalności. Do udziału  w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych współpracujących z przedsiębiorcami przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych.

  7 kwietnia 2014 roku przedstawiciele kilkunastu uczelni polskich i zagranicznych spotkali się na WSGE w Józefowie, na konferencji pt. Koncepcje nowoczesnej edukacji dorosłych. Strategie Lifelong Learning w latach 2014 -2020. Międzynarodowe spojrzenia by dyskutować o aktualnych problemach andragogiki. W centrum zainteresowania organizatorów znalazła się problematyka najnowszych trendów w edukacji dorosłych w tym coraz szerzej obecna internacjonalizacja kształcenia i porównywalność międzynarodowa wykształcenia mierzonego wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami.

  Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora WSGE – dr. Tadeusza Gracy. W Komitetowi Honorowemu konferencji przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz Aleksander z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. W skład tego komitetu weszli miedzy innymi: prof. Beata Kosova - Rektor Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, prof. Anatolij Demiańczuk – Rektor Międzynarodowego Ekonomiczno-Humanistycznego Uniwersytetu im. Stepana Demiańczuka w Równem na Ukrainie, dr Andrey Daragenski z Poleskiego Państwowego Uniwersytetu w Pińsku na Białorusi, Małgorzata Zuber-Zielicz - Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady Warszawy.

  Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodził prof. dr hab. Jan Saran z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie– przewodniczący Zespołu Andragogiki przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

  W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli: prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek - Pełnomocnik Rektora WSGE ds. Naukowych, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, prof. nadzw. dr hab. Janusz Gęsicki - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prof. nadzw. dr hab. Beata Maria Nowak - PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie,   prof. dr hab. Miroslav Krystoń z Wydziału Pedagogiki Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, doc. dr Peter Jusko - Prodziekan Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu im Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, doc. dr Dagmar Markowa Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze, dr Sofiia Sokolova - Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia M.P. Dragomanova z Kijowa,dr Małgorzata Kamińska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, dr Ewa Jagiełło – Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Mariya Serikovna Kairi z Kazachsko-Rosyjskiego Międzynarodowego Uniwersytetu w Aktowe w Kazachstanie, dr Krzysztof Dziurzyński - Dziekan Wydziału Pedagogiki, Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSGE w Józefowie.

  Otwierając konferencję prof. Jan Saran przedstawił doniosłość strategii LifeLong Learning. Przypomniał o genezie tego zjawiska, próbował opisać stan obecny. Jak przyznał sam referent jest to zadanie zbyt rozbudowane by mógł je wykonać jeden człowiek. Dlatego dobrze się stało – mówił profesor J. Saran, że spotykają się badacze tej problematyki i dyskutują różne aspekty edukacji dorosłych.

  W konferencji wzięło udział łącznie ponad 50 naukowców z uczelni krajowych i zagranicznych. Reprezentowane były:

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa

  Bałtycki Federacyjny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska

  Iwano-Frankowski Obwodowy Instytut Pedagogicznego Kształcenia Podyplomowego, Iwano-Frankowsk, Ukraina

  Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenko w Kijowie, Ukraina

  Międzynarodowy Ekonomiczno-Humanistyczny Uniwersytet im. Stepana Demiańczuka w Równym, na Ukrainie

  Międzynarodowy Uniwersytet MITSO z Ukrainy

  Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie, Federacja Rosyjska

  Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Szołochowa w Moskwie, Federacja Rosyjska

  Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanowa w Kijowie, Ukraina

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Poleski Uniwersytet Państwowy w Pińsku, Białoruś

  Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Uniwersytet im. Konstantina Filozofa z Nitry, Słowacja

  Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Tryb.

  Uniwersytet Warszawski

  Warmińsko-Mazurski Uniwersytet w Olsztynie

  Witebski Państwowy Uniwersytet im. Maszerowa w Witebsku, Białoruś.

  Obok czynnych naukowo badaczy w konferencji wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działające w ramach Wyższej Szkoły Gspodarki Euroregionalnej.

  Podsumowując przedstawione wystąpienia prelegentów przewodniczący Komitetu Naukowego zwrócił uwagę, że konferencja pokazała bogactwo i różnorodność problemów na jakie napotyka edukacja osób dorosłych. Zwrócił też uwagę, iż konferencja jest unikatową inicjatywą na skalę Europy Środowo-Wschodniej. Nie ma bowiem, jego zdaniem, drugiego takiego przedsięwzięcia, które skupiłoby tak pokaźną liczbę badaczy, naukowców, praktyków. Zamykając obrady profesor Jan Saran zapowiedział wydanie publikacji będącej materialnym potwierdzeniem prowadzonych dyskusji. Zapowiedział też, iż Konferencja ta jest początkiem cyklicznych spotkań poświęconym problematyce edukacji osób dorosłych.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube