Tworzymy aktywne społeczeństwo

  

 

TERMINY PŁATNOŚCI CZESNEGO

 • wpisowe i opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia
 • I opłata – do 20 września 2017 r. (płatne w dniu zapisu na studia w przypadku promocji wpisowego)
 • II opłata – do 20 października 2017 r.
 • III opłata – do 20 listopada 2017 r.
 • IV opłata – do 20 grudnia 2017 r.
 • V opłata – do 20  stycznia 2018 r.
 • VI opłata – do 20 lutego 2018 r.
 • VII opłata – do 20 marca 2018 r.
 • VIII opłata – do 20 kwietnia 2018 r.
 • IX opłata – do 20 maja 2018 r.
 • X opłata – do 20 czerwca 2018 r.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

250 zł – miesięcznie

1225 zł – za semestr

2450 zł – za rok

3675 zł – za 3 semestry

Zarządzanie oświatą (studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia e-learningowe)

2

200 zł – miesięcznie

980 zł – za semestr

1960 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

230 zł – miesięcznie

1127 zł – za semestr

2254 zł – za rok

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

400 zł – miesięcznie

1960 zł – za semestr

3920 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

350 zł – miesięcznie

1680 zł – za semestr

3660 zł – za rok

 

PROMOCJE:

- do 30 września 2017 r. – WPISOWE 0

- Zarządzanie oświatą – promocja do 30 września – WPISOWE 0 zł + promocja czesnego:

 • 170,00 zł za miesiąc
 • 850,00 zł za semestr
 • 1700,00 zł za rok (całość)

Co najmniej 3 osobowa grupa zatrudniona w tym samym zakładzie pracy (poświadczone zaświadczeniem), promocja czesnego na jednaj raci

Nazwa studiów podyplomowych

Wysokość ulgi

Socjoterapia

50 zł

Zarządzanie oświatą (studia e-learningowe)

30 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia e-learningowe)

30 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

50 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

50 zł

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

50 zł


Wysokość czesnego dla poszczególnych studiów podyplomowych z ww. promocją przedstawia się następująco:

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

200 zł – miesięcznie

1000 zł – za semestr

2000 zł – za rok

3000 zł – za 3 semestry

Zarządzanie oświatą (studia e-learningowe)

2

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia e-learningowe)

2

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

180 zł – miesięcznie

900 zł – za semestr

1800 zł – za rok

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

350 zł – miesięcznie

1750 zł – za semestr

3500 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

300 zł – miesięcznie

1500 zł – za semestr

3000 zł – za rok


PROMOCJA CZESNEGO NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NIE ŁĄCZY SIĘ Z PROMOCJĄ DLA 3-OSOBOWEJ GRUPY

 

Do 30 września – wpisowe 0 zł = promocja czesnego dla 3 osobowej grupy:

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

200 zł – miesięcznie

1000 zł – za semestr

2000 zł – za rok

3000 zł – za 3 semestry

Zarządzanie oświatą (studia e-learningowe)

2

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia e-learningowe)

2

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

180 zł – miesięcznie

900 zł – za semestr

1800 zł – za rok

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

350 zł – miesięcznie

1750 zł – za semestr

3500 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

300 zł – miesięcznie

1500 zł – za semestr

3000 zł – za rok


 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube