Tworzymy aktywne społeczeństwo

Opłaty

Promocja 0 zł wpisowego do 29 października 2016

Promocja Zarządzanie oświatą (e-learning) przy zapisie do 29.10.2016 koszt studiów niższy o 600 zł

 

Opłata wpisowa wynosi 150 zł

Opłata rekrutacyjna wynosi 70 zł

    

Studia podyplomowe zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia minimum 20 osób / grupę.

Uczelnia stosuje ulgi w opłatach:

Przy opłacie za cały semestr lub okresy dłuższe - 2%

Zniżki dla grup kandydatów na studia podyplomowe (powyżej 3 osób).wg indywidualnych ustaleń dla zgłoszonej grupy. Istnieje również możliwość rozłożenia opłat czesnego za studia podyplomowe na raty.


Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

260 zł – miesięcznie

1250 zł – za semestr

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela

3

280 zł – miesięcznie

1360 zł – za semestr

Zarządzanie oświatą (studia e-learningowe)

2

190 zł – miesięcznie

920 zł – za semestr

Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia e-learningowe)

2

190 zł – miesięcznie

920 zł – za semestr

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

310 zł – miesięcznie

1500 zł – za semestr

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

440 zł – miesięcznie

2150 zł – za semestr

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
(na bazie przygotowania pedagogicznego)

3

400 zł – miesięcznie

1950 zł – za semestr


Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube