Tworzymy aktywne społeczeństwo

Opłaty

Promocja 0 zł wpisowego do 29 października 2016

Promocja Zarządzanie oświatą (e-learning) przy zapisie do 29.10.2016 koszt studiów niższy o 600 zł

 

Opłata wpisowa wynosi 150 zł

Opłata rekrutacyjna wynosi 70 zł

    

Studia podyplomowe zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia minimum 20 osób / grupę.

Uczelnia stosuje ulgi w opłatach:

Przy opłacie za cały semestr lub okresy dłuższe - 2%

Zniżki dla grup kandydatów na studia podyplomowe (powyżej 3 osób).wg indywidualnych ustaleń dla zgłoszonej grupy. Istnieje również możliwość rozłożenia opłat czesnego za studia podyplomowe na raty.


W przypadku osób, które od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. zapiszą się na studia podyplomowe prowadzone w roku akademickim 2016/2017, czesne dla poszczególnych studiów wynosi:

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

250 zł – miesięcznie
 
1250 – za semestr
 
2500 zł – za rok

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela

3

250 zł – miesięcznie
 
1250 – za semestr
 
2500 zł – za rok

Zarządzanie oświatą (studia e-learningowe)

2

175 zł – miesięcznie
 
875 zł – za semestr
 
1750 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia e-learningowe)

2

175 zł – miesięcznie
 
875 zł – za semestr
 
1750 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

300 zł – miesięcznie
 
1500 zł – za semestr
 
3000 zł – za rok

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

440 zł – miesięcznie
 
2200 zł – za semestr
 
4400 zł – za rok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
(na bazie przygotowania pedagogicznego)

3

400 zł – miesięcznie
 
2000 zł – za semestr
 
4000 zł – za rok

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube