Tworzymy aktywne społeczeństwo

Organizacje studenckie

Drodzy studenci,

nie samą nauką człowiek żyje. Dlatego WSGE daje możliwość dzaiłania w różnych organizacjach studenckich. Na terenie uczelni działają organizacje studenckie takie jak Samorząd Studencki, Klub Sportowy oraz liczne koła naukowe.

Samorząd Studencki WSGE

 

Koła naukowe

Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej są zaangażowani w życie uczelni poprzez aktywne uczestnictwo w kołach naukowych, którymi opiekuje się kadra naukowa. Celem działalności kół naukowych jest umożliwienie pogłębiania wiedzy stosownie do zainteresowań. Na uczelni działa 7 kół naukowych: 
 
  • Pedagog
  • Bezpieczna Strefa
  • Vox Humana

E-Student

 
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube