Tworzymy aktywne społeczeństwo

Faculty of Political Sciences and International Relations
The Journal Political Sciences

Facultatea de Drept si Stiinte Sociale
Annales Universitatis Apulensis - Series Jurisprudentia

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
The Journal Political Sciences

Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Universytet "1 Decembrie 1918" w Alba Iulia, Rumunia
Annales Universitatis Apulensis - Series Jurisprudentia

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube