Tworzymy aktywne społeczeństwo

O kierunku Pedagogika

Dlaczego warto wybrać kierunek „pedagogika” na poziomie studiów pierwszego stopnia w WSGE?

 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu pedagogiki, co potwierdzają posiadane uprawnienia do nadawania tytułu magistra na tym kierunku. W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „pedagogika” zarówno na poziomie studiów pierwszego jak i drugiego stopnia.
 • Wybierając studia ma kierunku „pedagogika” na poziomie studiów pierwszego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród dwóch interesujących specjalności:Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska), Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Odbędziesz 3-miesięczną praktykę zawodową, która pozwoli Ci zdobyć doświadczenia niezbędne na rynku pracy.
 • Działaj w kole naukowym, które pozwala na realizację Twoich pasji.
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska..
 • Kierunek posiada aktualną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • NOWOŚĆ! Skorzystaj z Potwierdzenia efektów uczenia się (RPL) i zalicz część studiów na podstawie Twojego doświadczenia zawodowego lub wiedzy pozyskanej na różnych szkoleniach. Czytaj TUTAJ, aby poznać szczegóły.
 • WSGE działa na rynku szkół wyższych , stale się rozwijając i wzbogacając ofertę o nowe kierunki.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.
 • WSGE jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC®, który jest doskonałym dodatkiem do CV.

Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku „pedagogika” potrafią m.in.:

 • Pracować z dziećmi,
 •  podstawowym zakresie wykorzystywać środki, metody, formy i warunki realizacji celów kształcenia i wychowania.
 • Poznać motywy i wzory zachowań dzieci i rodziców

Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „pedagogika”?

Absolwenci kierunku „pedagogika” są doskonałymi kandydatami do pracy m.in. w:

 • szkołach podstawowych,
 • przedszkolach,
 • domach dziecka,
 • klubach malucha,
 • świetlicach terapeutycznych.

Czytaj więcej:

Pedagogika to dyscyplina naukowa obejmująca swoim zakresem edukację, wychowanie i kształcenie (nauczanie i uczenie się) człowieka we wszystkich fazach jego życia. Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku pedagogika jest ukierunkowane na przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej w szkolnictwie, w poradniach specjalistycznych, w placówkach oświatowo-wychowawczych, a także w instytucjach profilaktyki społecznej.

Kształcenie na kierunku to studia interdyscyplinarne, które obejmują widzę z obszaru kształcenia nauk humanistycznych i społecznych. Kształcenie na studiach I stopnia koncentruje się na szeroko pojętej istocie nauczania, wychowania i uczenia się oraz systemach i funkcji instytucji oświatowych i opiekuńczych. Podczas kształcenia kładziony jest nacisk na zdobywanie wiedzy teoretycznej, kształtowanie kompetencji społecznych oraz umiejętności praktyczne.

Kształcenie obejmuje wiedzę ogólną z zakresu pedagogiki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu wybranej specjalności – subdyscypliny pedagogiki. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube