Tworzymy aktywne społeczeństwo

Administrowanie Bezpieczeństwem Informacji

 

Cel studiów:

Kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyposażenie słuchaczy studiów podyplomowych w wiedzę z zakresu obowiązujących i wprowadzanych reformą Unii Europejskiej rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w biznesie, nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych.

 

Adresaci studiów:

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej).

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach I lub II stopnia.

 

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia prowadzą wykładowcy z doświadczeniem menedżerskim, audytorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów oraz warsztatów.

Program studiów:

1.      Ochrona informacji niejawnych – podstawy prawne.

2.      Ochrona danych osobowych.

3.      Infrastruktura informacyjna.

4.      Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych.

5.      Bezpieczeństwo informacji jako czynnik bezpieczeństwa narodowego.

6.      Bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa.

7.      Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego.

8.      Kontrole GIODO: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych.

9.      Gromadzenie i przetwarzanie danych.

10.  Archiwizacja dokumentów.

11.  Egzamin końcowy.

Czas trwania studiów to II semestry. Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia studiów:

·        uczestnictwo w zajęciach,

·        uzyskanie w terminie zaliczeń przewidzianych w planie studiów,

·        zdanie egzaminu końcowego po II semestrze studiów podyplomowych.

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube