Tworzymy aktywne społeczeństwo

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika I stopnia możesz podjąć pracę:

  • w szkolnictwie i placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • w poradniach specjalistycznych,
  • w zakładach pracy, służbie zdrowia i instytucjach profilaktyki społecznej,
  • jako eksperci w poradniach rodzinnych
  • jako specjaliści  administracji oświatowej
  • jako pracownicy domów pomocy społecznej, instytucji, fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych,
  • jako specjaliści w działach szkoleń przedsiębiorstw,

Możesz także kontynuować kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich) Pedagogika w WSGE oraz studiach podyplomowych.

Oferta studiów skierowana jest także do osób obecnie zatrudnionych w w/w instytucjach, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube