Tworzymy aktywne społeczeństwo

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku Prawo Urzędnicze możesz podjąć pracę:

  • w terenowych organach administracji rządowej
  • w instytucjach jednostek samorządu terytorialnego
  • w organizacjach pozarządowych i instytucjach niepublicznych
  • w przedsiębiorstwach współpracujących z administracją publiczną
  • w komórkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego
  • w działach prawnych i kancelariach przedsiębiorstw
  • w biurach projektowych
  • w jednostkach powołanych z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych

Możesz także kontynuować kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) oraz studiach podyplomowych.

Oferta studiów skierowana jest także do osób obecnie zatrudnionych w w/w instytucjach, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube