Tworzymy aktywne społeczeństwo

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie (w zależności od wybranej specjalności) możesz podjąć pracę:

 • w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych
 • w jednostkach administracji
 • w bankach, doradztwie finansowym
 • w komórkach kierowniczych każdego podmiotu gospodarczego
 • w biurach projektowych
 • jako specjalista PR
 • jako specjalista HR
 • specjalisty organizacji i zarządzania
 • służbach państwowych, w strukturach bezpieczeństwa państwa
 • partiach politycznych
 • inkubatorach przedsiębiorczości, centrach transferu technologii i parkach technologicznych i naukowo-technologicznych

 

Możesz także kontynuować kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) oraz studiach podyplomowych.

Oferta studiów skierowana jest także do osób obecnie zatrudnionych w w/w instytucjach, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studia adresowane są do pracowników instytucji finansowych, do kadry kierowniczej i menadżerskiej przedsiębiorstw i organizacji oraz do osób zainteresowanych problematyką bankowości i finansów organizacji.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube