Tworzymy aktywne społeczeństwo

Pomoc materialna w semestrze letnim 2016/2017

Stypendia socjalne

Studenci, którzy mieli przyznane stypendia socjalne w semestrze zimowym 2016/2017 składają tylko załącznik  nr. 1

Nie składamy powtórnie dokumentów o stanie rodziny i dochodach za 2015 r.

Dołaczyć trzeba oświadczenie, że stan rodzinny i finansowy nie uległ zmianie w stosunku do sem. zimowego 2016/2017, a wszystkie wymagane dokumenty znajdują się przy wniosku o stypendium socjalne w sem zim. 2016/2017.

Na drugiej stronie załącznika nr. 1 w miejscu  „Dodatkowe uzasadnienie wniosku…………..” nie motywujemy wniosku. Stypendium socjalne student otrzymuje na podstawie dochodów z US i odliczonych składek  (wg zaświadczenia z ZUS)

Jest to miejsce przeznaczone wyłącznie do dochodów utraconych  (patrz UWAGA!!! „Uznanie dochodów studenta za utracone następuje na jego pisemny wniosek……”

Proszę pamiętać o wpisaniu nr. konta bankowego .

Proszę pamiętać o wpisywaniu dat i podpisach.  

Stypendia specjalne dla niepełnosprawnych.

Studenci, którzy mieli przyznane stypendia specjalne w semestrze zimowym 2016/2017 składają tylko załącznik  nr. 1.

Dołączyć trzeba oświadczenie, że aktualne orzeczenie o niepełnosprawności znajduje się przy wniosku o stypendium specjalne w sem. zim. 2016/2017.

Proszę pamiętać o wpisaniu nr. konta bankowego.

Proszę pamiętać o wpisywaniu dat i podpisach. 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (średnia ocen)

Studenci, którzy mieli przyznane stypendia Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym 2016/2017 składają tylko załącznik  nr. 5.

Na załączniku nr. 5 wpisujemy średnią ocen za rok akademicki 2015/2016

Proszę pamiętać o wpisaniu nr. konta bankowego .

Proszę pamiętać o wpisywaniu dat i podpisach.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube