Tworzymy aktywne społeczeństwo

Tytuł: Book review: Życie jako biografia.Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej by Danuta Lalak, Warszawa 2010, 437 pp. ISBN: 978-83-62015-21-4

Tytuł: Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej. Danuta Lalak, Warszawa 2010, 437 pp. ISBN: 978-83-62015-21-4
Autor: Krzysztof Dziurzyński
Keywords: biography, pedagogy, methods in pedagogical studies, education, methods in sociological studies
Strony: 347-351

 

PDF

Tytuł: Environmentally friendly hybrid driver for vehicles

Tytuł: Napęd hybrydowy przyjazny środowisku
Autor: Katarzyna Matwiejewa
Keywords: Passenger vehicle, vehicles driver, environmental impact, hybrid vehicles, hybrid motor, hybrid combustion
Strony: 331-344

 

PDF

Tytuł: Salvage actions in elimination of threats caused by dangerous materials

Tytuł: Akcje ratownicze w likwidowaniu zagrożeń spowodowanych materiałami niebezpiecznymi
Autor: Jerzy Zawisza, Sławomir Kustra
Keywords: The Constitution of the Republic of Poland, The Prime Minister, safe state, security system, authority, territory, the government
Strony: 303-330

 

PDF

Tytuł: Information as a tool – selected historic aspects

Tytuł: Informacja jako narzędzie – wybrane aspekty historyczne
Autor: Grzegorz Winogrodzki
Keywords: history, information, rumour, disinformation
Strony: 277-302

 

PDF

Tytuł: European safety and the development of new religious movements and sects

Tytuł: Bezpieczeństwo Europejczyków, a rozwój nowych ruchów religijnych i sekt
Autor: Robert Dębiński
Keywords: church, religion, religious security, rituals, religious denominations.
Strony: 255-275

 

PDF

Tytuł: The nature and scope of social security in the early 21st century.

Tytuł: Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego na początku XXI wieku
Autor: Piotr Majer
Keywords: types of security, social risk, the state, society, legal regulations.
Strony: 239-253

 

PDF

Tytuł: The social security of employees and the problem of the dualism of the labour market in Poland

Tytuł: Bezpieczeństwo socjalne pracowników a problem dualizmu rynku pracy w Polsce
Autor: Paweł Nowik
Keywords: Labour law, work, social policy, employment, social security
Strony: 223-237

 

PDF

Tytuł: Socrates against the moral and legal obligations

Tytuł: Sokrates wobec powinności moralnej i prawnej
Autor: Małgorzata Augustyniak
Keywords: citizen’s disobedience, inner dialogue, citizen’s commitment, objection of conscience, ethical intellectualism
Strony: 203-221

 

PDF

Tytuł: Legal and institutional framework for criminal justice policy the EU

Tytuł: Prawne i instytucjonalne ramy polityki karnej UE
Autor: Magdalena Sitek
Keywords: rules for the application of penalties, procedural criminal law, EU institutions, European criminal law, the European justice system, the history of the EU criminal policy
Strony: 185-202

 

PDF

Tytuł: The legal security and vertical multilayer of legal systems

Tytuł: Bezpieczeństwo prawne a wertykalna wielowarstwowość systemów prawnych
Autor: Bronisław Sitek
Keywords: European Union law, Roman law, over-legislation, interpretation of the law, application of the law
Strony: 165-183

 

PDF

Tytuł: Security at school. Is it that bad? (research report)

Tytuł: Poczucie bezpieczeństwa w szkole. Czy jest aż tak źle? (raport z badań)
Autor: Barbara Antczak
Keywords: safety, acceptance, threat, problems, joy
Strony: 147-162

 

PDF

Tytuł: Safe school: effective communication at school as a change factor

Tytuł: Bezpieczna szkoła: efektywna komunikacja w szkole jako czynnik zmiany
Autor: Aleksander W. Nocuń, Helena Ochocka-Nocuń
Keywords: safety, interpersonal communication, partnership, school, reliability
Strony: 133-147

 

PDF

Tytuł: Self-knowledge of the discipline as a factor for increasing research quality and utility

Tytuł: Samowiedza dziedziny jako czynnik wspomagający jakość i użyteczność badań
Autor: Barbara Karolczak-Biernacka
Keywords: utility of education, self-knowledge of a researcher, self-knowledge of a discipline, methodology, research utility
Strony: 105-131

 

PDF

Tytuł: Dilemmas in education: liberties and security, freedom and compulsion or obligations...

Tytuł: Dylematy w wychowaniu: wolności i bezpieczeństwa, swobody i przymusu czy obowiązku…
Autor: Edward Erazmus
Keywords: moulding of somebody’s character, impacts on education, traditional education, values, parental attitudes, history of education
Strony: 33-103

 

PDF

Tytuł: The development of the ethic competence for the well-being of young people

Tytuł: Rozwój kompetencji etycznych dla dobra młodych ludzi
Autor: Franco Manti
Keywords: morality, education, school, educative co-responsibility, pedagogics
Strony: 9-30
 

PDF

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube