Tworzymy aktywne społeczeństwo

Tytuł: Dyslexia – bibliography Serial publications in 1960-2011

Tytuł: Dysleksja – bibliografia Wydawnictwa ciągłe za lata 1960 -2011
Autor: Krzysztof Dziurzyński
Strony: 237-250

 

PDF

Tytuł: The report of the educational conference: “Juvenile Crime -Theory and Practice” Józefów, 23th May 2012

Tytuł: Sprawozdanie z konferencji naukowej “Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka”, Józefów 23 maj 2012 r.
Autor: Aleksandra Ukleja
Keywords: educational conferences, resocialization, prevention, juvenile crime, delinquency, virtual world, cyberspace, konferencja naukowa, resocjalizacja, prewencja, przestępczość nieletnich, przestępczość dzieci i młodzieży, świat wirtualny, cyberprzestrzeń
Strony: 229-236

 

PDF

Tytuł: The report of the educational conference: “The dilemmas of contemporary security” Józefów, 18th April 2012

Tytuł: Sprawozdanie z konferencji naukowej “Dylematy współczesnego bezpieczeństwa”, Józefów 18 kwietnia 2012 r.
Autor: Miłosz Ukleja
Keywords: educational conference, safety, crime, national security, European security, global security, terrorism, konferencja naukowa, bezpieczeństwo, przestępczość, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo europejskie, bezpieczeństwo międzynarodowe.
Strony: 223-228

 

PDF

Tytuł: Book review: Mantegazza, Paolo. (2007). Sogno. L’Anno 3000. Editpre: Lupetti. pp. 160 . ISBN: 978-88-8391-227-6

Tytuł: Mantegazza, Paolo. (2007). Sogno. L’Anno 3000. Editpre: Lupetti. pp. 160 . ISBN: 978-88-8391-227-6
Autor: Ida Li Vigni
Strony: 191-221

 

PDF

Tytuł: Book review: Skałbania, Barbara. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. 191 ss. ISBN 978-83-7587-283-5.

Tytuł: Skałbania, Barbara. (2009). Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. 191 ss. ISBN 978-83-7587-283-5.
Autor: Ewa Lubina
Keywords: dysfunctional behaviours, pedagogical support, the methodology of supporting, the family environment, the school environment
Strony: 185-190

 

PDF

Tytuł: Book review: Kozera Ewa, Sadowski Piotr i Szymański Andrzej. (2008). Problemy własności w ujęciu historyczno- -prawnym. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ss. 165. ISBN: 978-83-7395-271-3.

Tytuł: Kozera Ewa, Sadowski Piotr i Szymański Andrzej. (2008). Problemy własności w ujęciu historyczno- -prawnym. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ss. 165. ISBN: 978-83-7395-271-3.
Autor: Bronisław Sitek
Keywords: property, law, ownership, legal and historical view of property, roman law, history of law
Strony: 177-184

 

PDF

Tytuł: Information security in the company

Tytuł: Bezpieczeństwo informacji w firmie
Autor: Bożenna Barbachowska
Keywords: safety, information, management, information management system, information security threats
Strony: 145-173

 

PDF

Tytuł: Control as an instrument of safety

Tytuł: Kontrola instrumentem bezpieczeństwa
Autor: Aleksandra Szejniuk
Keywords: control, supervision, homeostasis, criteria and functions of an audit, monitoring.
Strony: 121-144

 

PDF

Tytuł: Coercive measures before the court

Tytuł: Środki przymusu bezpośredniego przed sądem
Autor: Dorota Lis - Staranowicz
Keywords: personal liberty, judgements of Constitutional Court, the scope of statutory authorisation, elements of statutory provisions and substatutory provisions, art. 41 Constitution, art. 92 Constitution
Strony: 105-120

 

PDF

Tytuł: Consumer safety in the light of the European Consumer Centres Network

Tytuł: Bezpieczeństwo konsumentów europejskich w świetle działania Europejskich Centrów Konsumenckich
Autor: Iwona Niedziółka
Keywords: consumer protection, European Union, European institutions, consumer complains, security
Strony: 91-104

 

PDF

Tytuł: The constitutional notion of family agricultural holding and its statutory deformation. The one case study

Tytuł: Konstytucyjne pojęcie rodzinnego gospodarstwa rolnego i jego ustawowa deformacja. Studium jednego przypadku
Autor: Jan Galster, Tomasz Staranowicz
Keywords: agricultural law, constitutional law, constitutional principles, Constitutional Court, family holding
Strony: 79-90

 

PDF

Tytuł: SKOPOS theory In the translation process

Tytuł: Teória SKOPOS v procese prekladu
Autor: Anna Schneiderová
Keywords: translation process, translation strategy, Skopos theory, intercultural transfer, translator, recipient, percipient, source text, target text
Strony: 69-76

 

PDF

Tytuł: Profession for my child: aspirations of parents

Tytuł: Zawód dla mojego dziecka: aspiracje rodziców
Autor: Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak
Keywords: Social status, professional orientation, social values, transmission of aspirations
Strony: 47-68

 

PDF

Tytuł: The Scientific Thought Process and Public Sociology: A Discussion of Three Cases in Baltimore, Washington DC and West Virginia

Tytuł: Proces dydaktyczno-naukowy i socjologia publiczna - na przykładzie trzech przypadków: Baltimore, Washington DC and West Virginia
Autor: Artur Piszczatowski
Keywords: Public Sociology, Network, Society, Teaching Sociology, and Scientific Method
Strony: 27-45
 

PDF

Tytuł: Synthesis as a research objective

Tytuł: Synteza jako product badań
Autor: Barbara Karolczak-Biernacka
Keywords: synthesis, generalizations, utility of science, theory construction, laws of science
Strony: 9-26
 

PDF

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube