Tworzymy aktywne społeczeństwo

O kierunku Prawo urzędnicze

Dlaczego warto wybrać kierunek „prawo urzędnicze” na poziomie studiów pierwszego stopnia w WSGE?

 • Pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce!
 • Kierunek łączący zagadnienia z zakresu prawa, administracji, zarządzania i ekonomii
 • Kierunek o profilu praktycznym nastawionym na zdobywanie - w ramach ćwiczeń, zajęć projektowych, warsztatów i praktyk - doświadczenia i użytecznych umiejętności popartych wiedzą teoretyczną
 • Odbędziesz 3-miesięczną praktykę zawodową, która pozwoli Ci zdobyć doświadczenia niezbędne na rynku pracy
 • WSGE dysponuje wysoko wyspecjalizowaną kadrą
 • Wybierając studia ma kierunku „prawo urzędnicze” będziesz mieć możliwość wyboru spośród dwóch interesujących specjalności: Systemy prawne Europy lub Prawo Unii Europejskiej. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska (np. wybitnego konstytucjonalistę, prof. Marka Chmaja).
 • WSGE działa na rynku szkół wyższych od ponad 10 lat, stale się rozwijając i wzbogacając ofertę o nowe kierunki.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.
 • WSGE jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC®, który jest doskonałym dodatkiem do CV.

Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku „prawo urzędnicze” potrafią m.in.:

 • biegle znać postępowanie administracyjne,
 • czytać i interpretować akty prawne,
 • zarządzać jednostką administracji publicznej lub samorządowej,
 • sprawnie poruszać się w postępowaniach przetargowych,

Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „prawo urzędnicze”?

Absolwenci kierunku „prawo urzędnicze” są przygotowani do m.in. w:

 • konkursów na stanowiska w administracji publicznej, w tym na stanowiska kierownicze,
 • kancelariach prawnych jako specjalista od prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego
 • dużych firmach jako specjalista ds. obsługi prawnej

Czytaj więcej:

W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, od roku akademickiego 2013/2014 oferujemy kształcenie na nowym, innowacyjnym na polskim rynku edukacyjnym kierunku „prawo urzędnicze” (na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym). Umożliwia on zdobycie w krótkim okresie czasu umiejętności praktycznych i kompetencji oraz wyposażenie absolwentów w wiedzę konieczną do pracy w sektorze publicznym i otoczeniu biznesowym. Elementy edukacji prawniczej zostały wzbogacone przedmiotami z zakresu nauk administracyjnych i ekonomicznych, a jednocześnie w programie przewidziano w szerokim wymiarze praktyki, które umożliwią zdobycie nowych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Podczas trzyletnich studiów studenci zdobędą wiedzę teoretyczną, a także będą mieli możliwość odbycia praktyk i zdobycia cenionego doświadczenia. Program powstał w oparciu o konsultacje ze środowiskiem akademickim, prawniczym, ale również z przedsiębiorcami i jednostkami administracji publicznej – przyszłymi praktykodawcami i, co ważniejsze, potencjalnymi pracodawcami naszych absolwentów. Zajęcia prowadzą wybitni naukowcy oraz praktycy prawa i innych nauk.

Program studiów na kierunku „prawo urzędnicze” odpowiada wymaganiom obecnego rynku pracy i jego zapotrzebowaniu w przyszłości. Do grona ponad 3 milionów pracowników sektora publicznego stale dołączają nowi, ponieważ miejsc pracy w urzędach przybywa. Z badania instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia zrealizowanego na zlecenie Dziennika Gazeta Prawna wynika, że blisko 60 proc. czynnych zawodowo Polaków (ok. 5 mln) marzy o zatrudnieniu w sektorze publicznym. Największym atutem takiego zatrudnienia są: stabilność, pensje wypłacane na czas, dodatki i możliwość awansu, bezpieczeństwo i przywileje. Mniejsze ryzyko zwolnienia w dobie kryzysu, często mniejszy stres i pośpiech w pracy oraz większa elastyczność wyboru terminu urlopu czy atrakcyjniejsze godziny pracy są czynnikami opowiadającymi się za wyborem kariery w sektorze państwowym.

W dodatku dylemat „pewność zatrudnienia czy wysokość pensji” przestaje mieć rację bytu. Tylko sektor  publiczny odnotowuje stałe tempo wzrostu płac. Praca w „budżetówce” zniechęcała wielu ludzi, głównie ze względu na poziom zarobków, jednak obecnie takie oferty stają się coraz bardziej atrakcyjne. Według raportu GUS „budżetówka” płaci lepiej niż prywatne firmy.Z danych PKPP Lewiatan wynika, że wynagrodzenia w firmach państwowych są o ok. 10 proc. wyższe niż w prywatnych. Również z raportu GUS z 2012 r. wynika, że sektor publiczny płaci lepiej niż prywatny. Pensje są wyższe przeciętnie o 13 proc., a jeśli przeliczyć wynagrodzenie za godzinę pracy, różnica między sektorami wzrasta nawet do 30 proc. na niekorzyść firm prywatnych.

Pracy w administracji rządowejmożna szukać na stronach internetowych urzędów, a także w powiatowych urzędach pracy. Sektor publiczny szuka pracowników w całym kraju, czy to przy projektach unijnych, czy na stanowiska typowo administracyjne, a także na stanowiska specjalistyczne.

Spełniając wszystkie wymagania (zwykle są to wykształcenie wyższe, znajomość języka obcego, doświadczenie zawodowe na danym stanowisku) zwiększa się swoje szanse na zatrudnienie. Do niedawna firmy prywatne przechwytywały specjalistów od urzędów, obecnie fachowcy wracają do sektora publicznego. Osoby z przygotowaniem ekonomicznym, dodatkowymi uprawnieniami są mile widziane. Idealny aplikant powinien wykazywać się samodzielnością i aktywnością w zakresie zdobywania nowych kompetencji. Przyszli pracownicy administracji powinni wyróżniać się także znajomością specjalistycznych rozwiązań informatycznych, przeznaczonych ściśle do obsługi instytucji publicznych.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube