Tworzymy aktywne społeczeństwo

Program kształcenia - Pedagogika (st. licencjackie)

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, zakończone dyplomem licencjata po III roku studiów.

Na kierunku na studiach I stopnia prowadzone są specjalności: 
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją
 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim

Sylwetka absolwenta pedagogika I

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją”

Sylwetka absolwenta pedagogika I POWzReso

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”

Sylwetka absolwenta pedagogika I PPiW

 

Plany studiów

Plany realizowane – I rok

plan studiów - pedagogika I - X 2016Plany realizowane - II rok

plan studiów - pedagogika I - X 2015


Plany realizowane - III rok

plan studiów - pedagogika I - X 2014

 

 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube