Tworzymy aktywne społeczeństwo

Program kształcenia - Zarządzanie (st. licencjackie)

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie”, kończące się dyplomem licencjata po III roku studiów.

Na kierunku na studiach I stopnia prowadzone są specjalności: 

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce
  • Zarządzanie w biznesie (do naboru z 2015 r.)

 

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim

Sylwetka absolwenta zarządzanie I

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „zarządzanie zasobami ludzkimi”

sylwetka absolwenta zarządzanie I ZZL

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "zarządzanie w hotelarstwie i turystyce”

sylwetka absolwenta zarządzanie I ZHiRT-HaTM

 

Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "zarządzanie w biznesie”

sylwetka absolwenta zarządzanie I ZwB-BA

 

Plany studiów

Plany realizowane – I rok

plan studiów - zarządzanie I - X 2016


Plany realizowane - II rok

plan studiów - zarządzanie I - X 2015


Plany realizowane - III rok

plan studiów - zarządzanie I - X 2014

 

 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube