Tworzymy aktywne społeczeństwo

Program kształcenia - Pedagogika (st. magisterskie)

Niestacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające) na kierunku pedagogika, zakończone dyplomem magistra po II roku studiów.

Na kierunku na studiach II stopnia prowadzone są specjalności: 
  • Edukacja obronna
  • Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową
  • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:
  • Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim

Sylwetka absolwenta pedagogika II

 

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności "edukacja obronna”

Sylwetka absolwenta pedagogika II Edukacja obronna

 

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „pedagogika resocjalizacyjna z kuratela sądową

Sylwetka absolwenta pedagogika II Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

 

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „pedagogika resocjalizacyjna z terapia pedagogiczną”

Sylwetka absolwenta pedagogika II Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

 

 Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu ogólnoakademickim w specjalności „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”

Sylwetka absolwenta pedagogika II - ped. przedszkolna z wczesnoszkolna z terapia

 
 

 

Plany realizowane – I rok

plan studiów - pedagogika II - od X 2016


Plany realizowane – II rok

plan studiów - pedagogika II - od X 2015

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube