Tworzymy aktywne społeczeństwo

lista recenzentów aktualizowana jest w styczniu dla roku minionego

2015

 • Prof. dr hab. Józef Bednarek
 • Prof. dr hab. Jacek Breczko
 • Prof. dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza
 • Prof. dr hab. Waldemar Furmanek
 • Prof. dr hab. Janusz Gudowski
 • Prof. dr hab. Mariusz Korczyński
 • Ks. prof. dr hab. Florian Lempa
 • Prof. dr hab. Joanna Majchrzak-Mikuła
 • Prof. dr hab. Ryszard Piasecki
 • Prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • Prof. dr hab. Magdalena Sitek
 • Prof. dr hab. Stanisław Pieprzny
 • Prof. dr hab. Viktoriya Serzhanova
 • Prof. dr hab. Justyna Szulich-Kałuża
 • Prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • Prof. dr hab. Kazimierz Jacek Zabłocki
 • Prof. dr hab. Jerzy Zawisza
 • Ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz
 • Dr Tadeusz Graca
 • Dr Krzysztof Dziurzyński
 • Dr Nicolas Levi

2014

 • Prof. dr hab. Andrzej Misiuk(Polska)
 • Prof. dr hab. Stanisław Pieprzny(Polska)
 • Dr hab. Włodzimierz Chojnacki (Polska)
 • Dr Czesław Marcinkowski(Polska)
 • Ks. dr hab. Florian Lempa (Polska)
 • Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (Polska)
 • Prof. dr hab. Victoria Serhzanova (Polska)
 • Prof. dr hab. m.d.h.c. Stanisław Sagan(Słowacja)
 • Ks. prof. Witold Zdaniewicz (Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura (Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Marek Chmaj (Polska)
 • Prof. dr hab. Bogumił Szmulik(Polska)
 • Prof. Jaime Bonnet Navarro(Hiszpania)
 • Prof. Carlos Flores Juberias(Hiszpania)

2013

 • Prof. dr hab. Andrzej Misiuk(Polska)
 • Prof. dr hab. Stanisław Pieprzny(Polska)
 • Dr hab. Włodzimierz Chojnacki (Polska)
 • Prof. Gaetano Dammacco(Włochy)
 • Prof. Carmen Lazaro(Hiszpania)
 • Ks. dr hab. Florian Lempa (Polska)
 • Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (Polska)
 • Prof. dr hab. Victoria Serhzanova (Polska)
 • Prof. dr hab. m.d.h.c. Stanisław Sagan(Słowacja)
 • Ks. prof. Witold Zdaniewicz (Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura (Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Marek Chmaj (Polska)
 • Prof. dr hab. Bogumił Szmulik(Polska)
 • Prof. Jaime Bonnet Navarro(Hiszpania)
 • Prof. Carlos Flores Juberias(Hiszpania)

2012

 • Prof. dr hab. Stanisław Sagan [Polska]
 • Prof. Gaetano Damacco [Włochy]
 • Doc. dr Peter Jusko [Słowacja]
 • Dr Ivan Iurlo [Włochy]
 • Prof. Maria Luisa Lo Giacco [Włochy]

2011

 • Dr hab. Piotr Krajewski [Polska] [od 2013 r. członek Radny Naukowej JoMS]
 • Prof. dr hab. Svetlana Zapara [Ukraina]
 • Dr hab. Wojciech Sroczyński [Polska]
 • Dr hab. Jerzy Zawisza [Polska] [od 2012 r. członek Komitetu Redakcyjnego JoMS]
 • Dr hab. Janusz Soboń [Polska]
 • Dr hab. Andrzej Misiuk [Polska]
 • Prof. Jaime Bonet Navarro [Hiszpania] [od 2012 r. członek Radny Naukowej JoMS]

2010

 • Prof. dr hab. Janusz Gęsicki [Polska]
 • Dr hab. Stanisław Hoc [Polska]

2009

 • Prof. dr hab. Stanisław Sagan [Polska]
 • Prof. dr hab. Wiktor Rabczuk [Polska]
 • Dr hab. Anna Klim – Klimaszewska [Polska]

2008

 • Prof. dr hab. Barbara Golińska [Polska]
 • Dr hab. Piotr Majer, prof. UWM [Polska]

2006

 • Prof. dr hab. Janusz Soboń [Polska]

2005

 • Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski [Polska]
 • Dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM [Polska]

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube