Tworzymy aktywne społeczeństwo

Specjalności | Realizowane przedmioty

Program studiów na kierunku Administracja składa się z czterech grup przedmiotów:

ogólnych,

podstawowych,

kierunkowych,

specjalnościowych

oraz praktyk zawodowych, na stanowiskach, które stanowią przyszłe perspektywy zatrudnienia absolwentów.


Przedmioty obejmujące treści podstawowe:

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka o administracji
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej
 • Podstawy makro i mikroekonomii
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Przedmioty z obejmujące treści kierunkowe:
 • Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
 • Podstawy prawa pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Podstawy socjologii i metod badań socjologicznych
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Statystyka z demografią
 • Legislacja administracyjna
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Zamówienia publiczne
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji

Pozostałe treści kształcenia

 • Technologia informacyjna
 • Teoria i filozofia prawa
 • Logika praktyczna
 • Etyka urzędnicza
 • Prawo i organizacja ochrony środowiska
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy psychologii
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo rzymskie publiczne
 • Podstawy europejskiego prawa administracyjnego
 • System podatkowy w Polsce
 • Prawo konkurencji i ochrony konsumenta
 • Kontrola administracji
 • Administracja rządowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Organy ochrony prawnej
 • Polityka społeczna
 • Język obcy nowożytny
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe

Studenci mogą wybrać kształcenie w ramach następujących specjalności:

 1. Finanse i administracja publiczna
 2. Administracja celna i skarbowa
 3. Administracja biznesu
 4. Administracja usług społecznych

Program wzbogacony jest o przedmioty z zakresu specjalności tak, które wybierają studenci III roku zgodnie z własnymi zainteresowaniami i umiejętnościami. 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube