Tworzymy aktywne społeczeństwo

Specjalności | Realizowane przedmioty

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia składa się z czterech grup przedmiotów:

ogólnych,

kierunkowych,

specjalnościowych – do wyboru

oraz 8 tygodniowych praktyk zawodowych, na stanowiskach, które stanowią przyszłą perspektywę zatrudnienia absolwentów.


Studenci mogą wybrać kształcenie w ramach następujących specjalności:

 

 1. Zarządzanie i administrowanie bezpieczeństwem
 2. Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym
 3. Administracja bezpieczeństwa publicznego
 4. Bezpieczne zarządzanie biznesem
 5. Bezpieczeństwo ekologiczne
 6. Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (uruchamiany od roku 2015/2016)

 

Przedmioty obejmujące treści podstawowe:

 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Komunikacja społeczna
 • Psychologia społeczna

Przedmioty obejmujące treści kierunkowe:

 • Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Wybrane zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem
 • Strategia zapobiegania przestępczości
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • Ochrona przed czynnikami masowego rażenia
 • Metodologia badań nad bezpieczeństwem
 • Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
 • Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne

Przedmioty z zakresu specjalności m.in.:

 • Organizacja i funkcjonowanie podmiotów właściwych w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Strategia zapobiegania zjawisku handlu ludźmi
 • Metodyka prowadzenia śledztwa w sprawach związanych z nielegalnym kontentem (zawartością)
 • Wybrane zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa
 • Kryminologia wobec nowych form i technik przestępczych
 • Prawo karne wykonawcze
 • Bezpieczeństwo osobiste
 • Administracyjny nadzór nad wykonywaniem transportu drogowego – bezpieczeństwo transportu drogowego
 • Seminarium dyplomowe

Studenci wybierają zajęcia z zakresu specjalności dostosowując treści kształcenia do własnych umiejętności i zainteresowań. Program uzupełniają lektoraty z języków obcych, w tym języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TOEIC.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube