Tworzymy aktywne społeczeństwo

Specjalności | Realizowane przedmioty


Kształcenie podzielone zostało na następujące moduły:

prawniczy,

ekonomiczny,

administracyjny


Poszczególne moduły obejmują zajęcia, których eksperci aktualnie są najpilniej poszukiwani na rynku pracy:

 • Prawo finansów publicznych,
 • Podstawy legislacji,
 • Prawo gospodarcze,
 • Prawo podatkowe,
 • Prawo handlowe,
 • Prawo pracy,
 • Zarządzanie w administracji publicznej,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Prawo ochrony danych osobowych w RP i UE,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne,
 • Stanowienie prawa i kontrola w samorządzie terytorialnym,
 • Podstawy prawa budowlanego,
 • Ochrona informacji niejawnych,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • Fundusze unijne

oraz zajęcia poszerzające wiedzę potrzebną w biznesie:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwój zasobów ludzkich,
 • Gospodarka nieruchomościami,
 • Strategie zarządzania finansami,
 • Zarządzanie jakością,
 • Prawo pracy,
 • Ekonomia,
 • Podstawy zarządzania,
 • Zbiorowe prawo pracy.

Specjalności realizowane:

 1. Systemy prawne Europy
 2. Prawo Unii Europejskiej

 

Program wzbogacony jest o przedmioty specjalizacyjne tak, aby studenci II i III roku mogli wybrać zajęcia dostosowane do własnych umiejętności i zainteresowań. Program uzupełniają lektoraty z języków obcych, w tym języka angielskiego przygotowujący do egzaminu TOEIC.
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube