Tworzymy aktywne społeczeństwo

II Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego 5/09/2014

II Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego


 

W dniu 5 września 2014 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się II Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego. Organizatorami II Forum Gospodarczego było Starostwo Powiatowe w Otwocku wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie i Klubem Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego.

Sponsorem głównym Forum był Building Plastics Sp. z o.o., sponsorami SuperDrob S.A. Zakład Drobiarsko-Mięsne Karczew, F.H.U. Bruk-Bud Piotr Skoczek, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku, Bank Zachodni WBK Oddział 2 w Otwocku, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Jartel, patronaty instytucjonalne Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Prezydent Ełku, Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Partnerem głównym był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, patronaty samorządowe objęły: Wójt Gminy Celestynów, Burmistrz Karczewa, Wójt Gminy Kołbiel, Wójt Gminy Osieck, Wójt Gminy Sobienie-Jeziory, Wójt Gminy Wiązowna. Patronat nad II Forum objęła restauracja Poezja. Patronaty medialne objęli: Linia Otwocka, Linia TV, AS PIK, Pixel TV, Józefów nad Świdrem.

Oficjalnego otwarcia Forum dokonali: Starosta Otwocki - Bogumiła Więckowska oraz Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej - dr Tadeusz Graca. Pierwsze wystąpienie wprowadzające w tematykę II Forum Gospodarczego wygłosił Pan dr hab. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który mówił oszansach i wyzwaniach rynku pracy w kontekście krajowym i lokalnym. Jako druga głos zabrała Pani Danuta Wolska- Rzewuska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, która swoje wystąpienie poświęciła nowymformom aktywizacji zawodowej i współpracy z pracodawcami w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Obok oficjalnych wystąpień program II Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego obejmował dwa znaczące punkty. Pierwsze to panel dyskusyjny pod hasłem „Rewitalizacja i innowacja gospodarki”. Głos w panelu zabrało ośmiu dyskutantów:

Pani Bogumiła Więckowska – Starosta Otwocki, która swoje wystąpienie poświeciła  wpływowi firm rodzinnych na rozwój powiatu otwockiego. Pan Tomasz Andrukiewicz – Prezydent miasta Ełk, który przedstawił zagadnienie rewitalizacja miasta małej i średniej wielkości. Pan Roman Trzaskalik – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. mówił o wartościach w biznesie. Pan Norbert Konarzewski – z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy przedstawił problematykę rozwoju i ekspansji polskich mikroprzedsiębiorstw. Wystąpienia te oparte było na najnowszych badaniach prowadzonych przez Fundację. Pan Sławomir Wronka z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku mówił o innowacjach technologicznych i ich możliwym wpływie na rozwój powiatu otwockiego. Pan Tomasz Budziak z Zarządu Fundacji Inicjatywa Firm Rodzinnych wypowiedział się na temat firm rodzinnych, jako szansy polskiej gospodarki. Pan Piotr Zawistowski wiceprezes Zarządu 4consulting Sp. z o.o. wskazał możliwe obszary rewitalizacji aktywności gospodarczej powiatu otwockiego. Pan Sławomir Koźlak z Inicjatywy Obudźmy Józefów omówił problem zagospodarowania przestrzennego i partycypacji społeczeństwa i przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym Józefowa i powiatu. Całość moderował Jacek Czech - Dyrektor ds. Rozwoju Krajowej Izby Gospodarczej. 

W drugiej rundzie panelu odnieśli się do wypowiedzi współpanelistów oraz odpowiadali na pytania zadane z sali.

Kolejnym wydarzeniem była uroczysta Gala Biznesu Powiatu Otwockiego podczas, której rozstrzygnięto Konkurs dla Najlepszych Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego. Miał on na celu pokazanie dobrych praktyk współpracy biznesu, nauki oraz administracji w powiecie otwockim. Konkurs został ogłoszony po raz pierwszy. Kapituła Konkursu chciała wyróżnić najlepszych przedsiębiorców w sześciu kategoriach:

·         Pracodawca Roku

·         Filantrop Roku (w tej kategorii oprócz przedsiębiorców - mogły składać także organizacje pozarządowe, które realizują wiele ze swoich zadań właśnie dzięki hojności sponsorów.

·         Debiut Roku

·         Innowator roku

·         Bizneswoman

·         Biznes Rodzinny

Laureaci Nagrody w kategoriach Pracodawca roku, Filantrop roku, Debiut roku otrzymali statuetki Buzdygan Marszałka Bielińskiego, natomiast laureaci Nagrody w kategoriach Innowator roku, Bizneswoman oraz Biznes Rodzinny otrzymalistatuetki Innowator Biznesu.  

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

·         Pracodawca Roku - Przedsiębiorstwo Instalacyjn0-Budowlane “Gwarant” Eugeniusz Zieliński

·         Filantrop Roku - Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Jartel

·         Debiut Roku - MaisonMadlene Magdalena Wojnicz

·         Innowator roku - InGas sp. z o.o.

·         Bizneswoman - STOK DEVELOPER Sp. z o.o.

·         Biznes Rodzinny – Grupa Dekarska Kowalscy Zbigniew Kowalski

·        

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy a wszystkich Państwa już dziś zapraszamy kolejne, III Forum w przyszłym roku. 

 

  

E-Student

 
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube