Tworzymy aktywne społeczeństwo

W dniu 5 września 2014 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku odbyła się druga międzynarodowa konferencja naukowa  z cyklu Innowacja – Administracja pt. „Bezpieczeństwo informacji – wyzwania dla gospodarki i administracji”.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Senatu JM Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej dr Tadeusz Graca powitał przybyłych przedstawicieli wielu instytucji krajowych i zagranicznych, m.in. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Dragomanowa z Kijowa, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwesytetu Łódzkiego oraz Karamanoglu Mehmetbey University z Turcji, Haceteppe Uniwersytetu w Ankarze z Turcji.

W szczególności powitał prof. zw. dr hab. Elżbię  Ura i prof. Stanisława Pieprznego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Antonio Magliulo z Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych w Rzymie, insp. Andrzeja Ostasa - Zastępcę Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP, dra Ireneusza Przeklasę - Dyrektora Biura Informatyki Urzędu ds. Cudzoziemców, Marcina Kaszubę - Administratora Bezpieczeństwa Informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, insp. Dariusza Deptałę - Dyrektora Regionalnego Krajowego Stowarzyszenia Informacji Niejawnych, Radosława Maćkiewicza – Prezesa Stowarzyszenia Informatyków Polskich, dr. inż. Grzegorza Sarwasa z firmy Lingaro Sp. z o o.

 

Przybyłych gości powitał także prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa podkreślając rangę wydarzenia. Poinformował o nawiązaniu bliższej współpracy naukowej z Uniwersytetem Studiów Międzynarodowych w Rzymie i życzył owocnych obrad.

 

Jak wskazał  JM Rektor w wystąpieniu inaugurującym celem konferencji jest „wykazanie znaczenia informacji we współczesnym świecie, aby uzmysłowić sobie i innym, że bezpieczeństwo informacji, czyli mówiąc prościej jej ochrona, jest niezmiernie istotnym działaniem zapobiegającym zakłóceniom w płynnym rozwoju gospodarki i biznesu. Jest także niezmiernie istotnym czynnikiem decydującym o możliwości wprowadzania postępu i innowacyjności.” Podkreślił także wagę podtytułu konferncji „wyzwania dla gospodarki i administracji wskazuje na konieczność dopasowania, uwzględnienia w swoim istnieniu, rozwoju, działaniu – zarówno gospodarki jak i administracji – tych zadań i tych tendencji, które w obszarze informacji i jej ochrony mają znaczenie szczególne”.

 

Konferencja podzielona była na panele tematyczne: Informacja podstawą funkcjonowania samorządów, Informacja a bezpieczeństwo, Informacja w edukacji, Informacja a prawo, Informacja podstawą rozwoju ekonomicznego , w trakcie których zebrani mogli zaprezentować swoje referaty zgodnie z zainteresowniami i tematyką konferencji.

 

Efektem wymiernym konferencji jest wydanie 3 monografii recenzowanych pt. „Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa - Państwo – Prawo – Społeczeństwo”, „Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu”, „Consumer Protection - selected issues of the information safety”.

 

Obrady podsumowali prof. Elżbieta Ura, prof. Stanisław Pieprzny i prof. Bronisław Sitek zachęcając do dalszego rozwijania  tematu innowacji w administracji i organizacji kolejnych konferencji. 

konferencja konferencja naukowa
JM Rektor dr Taduesz Graca prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek
naukowa konferencja konferencja nauk
dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura
konferencja wykład wykład konferencyjny
prof. Antonio Magliulo Radosław Maćkiewicz
wykłady konferencje
dr Sebastian Bentkowski  
przemówienie przemówienie konferencyjne
  dr Zygmunt Domański
przemówienie2 konferencja 2
prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek wystąpienie dr Aleksandry Szejniuk
wystąpienie wystąpienie konferencyjne
mgr Marcin Kaszuba prof. Stanisław Pieprzny
wykład naukowy nauka
  dr Ireneusz Przeklasa
konferencja2
dr Katarzyna Bomba  
konferencja  
dr Beata Pachuca-Smulska  

 

E-Student

 
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube