Tworzymy aktywne społeczeństwo

W dniach 9-15 maja 2016, wykładowca Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - mgr Michał Łęski odbył serię wykładów w ramach programu wymiany Erasmus+ Teaching Mobility. Zajęcia przeprowadzone zostały w naszej uczelni partnerskiej – Uniwersytet LUM im. Jean Monneta w Cassamasima (Bari) we Włoszech.

Temat wykładów oscylował wokół zagadnień związanych z energetyką oraz odnawialnymi źródłami energii, zarówno w ujęciu ekonomicznych jak i prawnym, co pozwoliło studentowm uczelni LUM lepiej zrozumieć specyfikę naszego rynku energetycznego oraz dostrzec perspektywę jego rozwoju uwzględniając dotychczasowe i planowane działania legislacyjne.

Podczas wyjazdu wykładowca WSGE spotkał się też z przedstawicielami włoskiej uczelni, rozmawiając o możliwośćiach dalszego pogłębienia współpracy naukowej. Na skutek rozmów i planów zacieśnienia kooperacji, naukowcy z LUM zapowiedzieli rewizytę w WSGE już 6 czerwca br podczas Miedzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, którą organizauje nasza Uczelnia.

Należy dodać, że nasze jednostki już od wielu lat współdziałają w ramach programu Erasmus umożliwiająć intensywną wymianę studencką oraz naukową.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube