Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kandydaci na studia I stopnia - wymagane dokumenty i załączniki

 • Podanie do Dziekana o przyjęcie na studia [pobierz formularz podania w PDF]
 • Świadectwo dojrzałości
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (4,5 x 3,5 cm) w tym jedną w formie elektronicznej zapisaną na płycie CD
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dowody wpłat**
  • wpisowego
  • opłaty rekrutacyjnej
  • opłaty czesnego za pierwszy miesiąc
  • opłaty za indeks i legitymację studencką

 


Kandydaci na studia II stopnia - wymagane dokumenty i załączniki

 • Podanie do Dziekana o przyjęcie na studia [pobierz formularz podania w PDF]
 • Świadectwo dojrzałości
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (4,5 x 3,5 cm) w tym jedną w formie elektronicznej zapisaną na płycie CD
 • Odpis dyplomu wraz z suplementem ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Dowody wpłat*
  • - wpisowego
  • - opłaty rekrutacyjnej
  • - opłaty czesnego za pierwszy miesiąc
  • - opłaty za indeks i legitymację studencką

*zapoznaj się z ulgami i zniżkami w WSGE

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube